Sledovat
Radim J Vašut
Radim J Vašut
E-mailová adresa ověřena na: upol.cz
Název
Citace
Citace
Rok
How just a few makes a lot: speciation via reticulation and apomixis on example of European brambles (Rubus subgen. Rubus, Rosaceae)
M Sochor, RJ Vašut, TF Sharbel, B Trávníček
Molecular phylogenetics and evolution 89, 13-27, 2015
742015
The Pattern of Genetic Variability in Apomictic Clones of Taraxacum officinale Indicates the Alternation of Asexual and Sexual Histories of Apomicts
Ľ Majeský, RJ Vašut, M Kitner, B Trávníček
Public Library of Science 7 (8), e41868, 2012
602012
New insights into the variability of reproduction modes in European populations of Rubus subgen. Rubus: how sexual are polyploid brambles?
P Šarhanová, RJ Vašut, M Dančák, P Bureš, B Trávníček
Sexual Plant Reproduction 25 (4), 319-335, 2012
502012
Taraxacum sect. Erythrosperma in Moravia (Czech Republic): Taxonomic notes and the distribution of previously described species
R Vasut
Preslia 75 (4), 311-338, 2003
402003
Hybridization drives evolution of apomicts in Rubus subgenus Rubus: evidence from microsatellite markers
P Šarhanová, TF Sharbel, M Sochor, RJ Vašut, M Dančák, B Trávníček
Annals of botany 120 (2), 317-328, 2017
332017
How apomictic taxa are treated in current taxonomy: a review
Ľ Majeský, F Krahulec, RJ Vašut
Taxon 66 (5), 1017-1040, 2017
302017
Can gene flow among populations counteract the habitat loss of extremely fragile biotopes? An example from the population genetic structure in Salix daphnoides
M Sochor, RJ Vašut, E Bártová, Ľ Majeský, J Mráček
Tree Genetics & Genomes 9 (5), 1193-1205, 2013
272013
Development and characterization of nine new microsatellite markers in Taraxacum (Asteraceae)
RJ Vašut, PJ Van Dijk, M Falque, B Trávníček, JH de Jong
Molecular ecology notes 4 (4), 645-648, 2004
272004
Two new apomictic Taraxacum microspecies of the section Erythrosperma from central Europe.
RJ Vašut, J Štěpánek, J Kirschner
Preslia 77 (2), 197-210, 2005
232005
Genotypic diversity of apomictic microspecies of the Taraxacum scanicum group (Taraxacum sect. Erythrosperma)
Ľ Majeský, RJ Vašut, M Kitner
Plant Systematics and Evolution 301 (8), 2105-2124, 2015
212015
Taraxacum prunicolor sp. nova, a new species of the Taraxacum scanicum group (sect. Erythrosperma)
M Schmid, RJ Vašut, P Oosterveld
Feddes Repertorium: Zeitschrift für botanische Taxonomie und Geobotanik 115 …, 2004
192004
DNA Content Variation and Its Significance in the Evolution of the Genus Micrasterias (Desmidiales, Streptophyta)
A Pouliekova, P Mazalová, RJ Vašut, P Šarhanová, J Neustupa, ...
PLoS One 9 (1), e86247, 2014
182014
Taraxacum pudicum, a new apomictic microspecies of T. section Erythrosperma (Asteraceae) from Central Europe
RJ Vašut, Ľ Majeský
Phytotaxa 227 (3), 243–252-243–252, 2015
142015
Taraxacum scanicum Dahlst. group [section Erythrosperma] in Poland: chorology and seed and pollen morphology of the microspecies
J Marciniuk, RJ Vasut, P Marciniuk, A Czarna
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78 (2), 115-121, 2009
142009
Biotechnological methods of in vitro propagation in willows (Salix spp.)
D Skálová, B Navrátilová, L Richterová, M Knit, M Sochor, R Vašut
Open Life Sciences 7 (5), 931-940, 2012
132012
Fluorescent in situ hybridization shows DIPLOSPOROUS located on one of the NOR chromosomes in apomictic dandelions (Taraxacum) in the absence of a large …
RJ Vašut, K Vijverberg, PJ van Dijk, H de Jong
Genome 57 (11/12), 609-620, 2014
122014
Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006–2009)
M Popelářová, D Hlisnikovský, P Koutecký, M Dančák, J Tkáčiková, ...
Zprávy ČBS, 2011
112011
Taraxacum Wiggers-dandelion
B Trávníček, J Kirschner, J Štěpánek, RJ Vašut
Flora of the Czech Republic 8, 23-269, 2010
102010
Taraxacum princeps sp. nova, a new species of section Erythrosperma from Central Europe.
RJ Vašut, B Trávníček
Thaiszia-Journal of Botany 14 (1), 37-46, 2004
92004
Vrby české republiky
RJ Vašut, M Sochor, M Hroneš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
82013
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20