Folgen
Marek Okólski
Marek Okólski
Profesor ekonomii, Uniwersytet Warszawski
Bestätigte E-Mail-Adresse bei uw.edu.pl - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Emigracja ostatnia?
I Grabowska-Lusińska, M Okólski
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009
3652009
Emigracja ostatnia?
I Grabowska-Lusińska, M Okólski
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009
3652009
Demografia: wspólczesne zjawiska i teorie
M Okólski, A Fihel
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012
3252012
Demographic and labour-market impacts of migration on Poland
P Kaczmarczyk, M Okólski
Oxford Review of Economic Policy 24 (3), 599-624, 2008
2522008
Incomplete migration: A new form of mobility in Central and Eastern Europe. The case of Polish and Ukrainian migrants
M Okólski
Patterns of migration in Central Europe, 105-128, 2001
2332001
Incomplete migration: A new form of mobility in Central and Eastern Europe. The case of Polish and Ukrainian migrants
M Okólski
Patterns of migration in Central Europe, 105-128, 2001
2332001
A continent moving west?: EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe
R Black, C Pantîru, M Okólski, G Engbersen
Amsterdam University Press, 2010
2272010
Demografia zmiany społecznej
M Okólski
Scholar, 2004
2182004
Ludzie na huśtawce: migracje między peryferiami Polski i Zachodu
E Jażwińska-Motylska, M Okólski
Wydawn. Nauk. Scholar, 2001
210*2001
Demografia: podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie
M Okólski
Wydaw. Naukowe SCHOLAR, 2004
1852004
Ludzie na huśtawce: migracje między peryferiami Polski i Zachodu
E Jażwińska-Motylska, M Okólski
Wydawn. Nauk. Scholar, 2001
1812001
Polish emigration to the UK after 2004; why did so many come?
M Okólski, J Salt
Central and Eastern European Migration Review 3 (2), 11-37, 2014
1672014
Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional arrangements: forecasting potential migration from the New Member States …
H Brücker
IAB, 2009
1352009
International migration in Europe: New trends and new methods of analysis
P Simon, C Bonifazi, M Okólski, J Schoorl
Amsterdam University Press, 2008
1342008
European immigrations: Trends, structures and policy implications
M Okólski
Amsterdam University Press, 2012
1312012
Recent trends in international migration: The 2007 SOPEMI report for Poland
E Kępińska
CMR Working papers, 2007
1282007
International migration in Central and Eastern Europe–current and future trends
P Kaczmarczyk, M Okólski
United Nationals expert group meeting on international migration and …, 2005
1212005
Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskie
I Grabowska-Lusińska, M Okólski
CMR Working papers, 2008
1202008
Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej
P Kaczmarczyk
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005
1122005
In-depth studies on migration in Central and Eastern Europe: The case of Poland
T Frejka, M Okólski, K Sword
Geneva (Switzerland) United Nations, 1998
105*1998
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20