şükrü öksüz
şükrü öksüz
Düzce Tıp fakültesi Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
Verified email at duzce.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Phospholipase and proteinase activities in different Candida species isolated from anatomically distinct sites of healthy adults
S Oksuz, I Sahin, M Yildirim, A Gulcan, T Yavuz, D Kaya, AN Koc
Japanese journal of infectious diseases 60 (5), 280, 2007
902007
Prevalence of toenail onychomycosis in patients with type 2 diabetes mellitus and evaluation of risk factors
A Gulcan, E Gulcan, S Oksuz, I Sahin, D Kaya
Journal of the American Podiatric Medical Association 101 (1), 49-54, 2011
552011
Assessment of HAV and HEV seroprevalence in children living in post-earthquake camps from Düzce, Turkey
I Sencan, I Sahin, D Kaya, S Oksuz, M Yildirim
European journal of epidemiology 19 (5), 461-465, 2004
532004
An outbreak of oropharyngeal tularemia with cervical adenopathy predominantly in the left side
I Sencan, I Sahin, D Kaya, S Oksuz, D Ozdemir, O Karabay
Yonsei medical journal 50 (1), 50-54, 2009
512009
Compliance and efficacy of hand rubbing during in-hospital practice
O Karabay, I Sencan, I Sahin, H Alpteker, A Ozcan, S Oksuz
Medical Principles and Practice 14 (5), 313-317, 2005
512005
Dermatophytes in the rural area of Duzce, Turkey
I Sahin, S Oksuz, D Kaya, I Sencan, R Çetinkaya
Mycoses 47 (11‐12), 470-474, 2004
462004
Bir devlet hastanesi sağlık çalışanlarında HBV ve HCV seroprevalansının araştırılması
Ş Öksüz, M Yıldırım, Ç Özaydın, İ Şahin, H Arabacı, G Gemici
442009
Pregnancy-associated plasma protein A in dialysis patients
A Coskun, Z Bicik, S Duran, A Alcelik, Z Soypacaci, O Yavuz, S Oksuz
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) 45 (1), 63-66, 2007
382007
Dermatophytoses in forestry workers and farmers
I Sahin, D Kaya, AH Parlak, S Oksuz, M Behcet
Mycoses 48 (4), 260-264, 2005
382005
Hand carriage of Candida species and risk factors in hospital personnel
M Y1ıld1ır1ım, I Sahin, A Kucukbayrak, D Ozdemir, M Tevfik Yavuz, ...
Mycoses 50 (3), 189-192, 2007
312007
Prevalance and risk factors for yeast colonization in adult diabetic patients
I Sahin, S Oksuz, I Sencan, A Gulcan, O Karabay, E Gulcan, O Yildiz
Ethiopian medical journal 43 (2), 103-109, 2005
232005
Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları
Ş Öksüz, T Yavuz, İ Şahin, M Yıldırım, M Akgünoğlu, D Kaya, E Öztürk
Türk Mikrobiyol Cemiy Derg 38 (3-4), 117-21, 2008
142008
Düzce bölgesi kan vericilerinde HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seroprevalansı
Ş Öksüz, M Yıldırım, Ç Özaydın, İ Şahin, İ Şencan
Viral Hepatit Derg 13 (1), 27-30, 2008
142008
Hastane infeksiyonu etkeni üropatojen Escherichia coli izolatlarının çeşitli antibiyotiklere direnç durumu
İ ŞAHİN, İ ŞENCAN, D KAYA, A GÜLCAN, Ş ÖKSÜZ
Ankem Dergisi 18 (4), 193-195, 2004
142004
Çocuk yaş grubunda servis ve poliklinik kökenli üropatojen gram negatif çomakların antibiyotik duyarlılıkları
İ ŞAHİN, Ş ÖKSÜZ, D KAYA, İ ŞENCAN, A GÜLCAN
Ankem Dergisi 18 (2), 101-104, 2004
142004
Salmonelloz ön tanısı ile izlenen bir tifoidal tularemi olgusu
İ Şencan, D Kaya, Ş Öksüz
Klimik Derg 13 (3), 113-6, 2000
132000
Klinik örneklerden izole edilen gram-negatif çomaklarda genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz sıklığı ve antibiyotik duyarlılığı
İ ŞAHİN, D KAYA, Ş ÖKSÜZ, A OKAY, İ ŞENCAN, E ÖZTÜRK
İnfeksiyon Dergisi 17 (1), 45-48, 2003
122003
The validity of the rapidly diagnostic tests for early detection of urinary tract infection
M YILDIRIM, İ ŞAHİN, A KÜÇÜKBAYRAK, Ş ÖKSÜZ, MT YAVUZ
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 10 (3), 39-42, 2008
102008
Hand carriage of Candida occurs at lesser rates in hospital personnel who use antimicrobial hand disinfectant
M Yildirim, I Sahin, S Oksuz, I Sencan, A Kucukbayrak, S Cakir, C Ozaydin
Scandinavian Journal of Infectious Diseases 46 (9), 633-636, 2014
92014
The investigation of nasal mrsa carriage and colonization of nasopharyngeal pathogens at a primary school in Düzce
M Yildirim, İ ŞAHİN, S Başak, Ş Öksüz, Ç Özaydin, S Acar, İ Şencan, ...
Turkish Journal of Medical Sciences 37 (6), 359-365, 2007
92007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20