Folgen
Wojciech Baba
Wojciech Baba
Institute of Botany, Jagiellonian University, Krakow, Poland
Bestätigte E-Mail-Adresse bei uj.edu.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Frequently asked questions about chlorophyll fluorescence, the sequel
HM Kalaji, G Schansker, M Brestic, F Bussotti, A Calatayud, L Ferroni, ...
Photosynthesis research 132, 13-66, 2017
5392017
Variable chlorophyll fluorescence and its use for assessing physiological condition of plant photosynthetic apparatus
VN Goltsev, HM Kalaji, M Paunov, W Bąba, T Horaczek, J Mojski, H Kociel, ...
Russian journal of plant physiology 63, 869-893, 2016
2872016
Chlorophyll fluorescence as a tool for nutrient status identification in rapeseed plants
HM Kalaji, W Bąba, K Gediga, V Goltsev, IA Samborska, MD Cetner, ...
Photosynthesis Research 136, 329-343, 2018
1932018
Exploration of Chlorophyll a Fluorescence and Plant Gas Exchange Parameters as Indicators of Drought Tolerance in Perennial Ryegrass
P Dąbrowski, AH Baczewska-Dąbrowska, HM Kalaji, V Goltsev, ...
Sensors 19 (12), 2736, 2019
1012019
Influence of salicylic acid pretreatment on seeds germination and some defence mechanisms of Zea mays plants under copper stress
Š Moravcová, J Tůma, ZK Dučaiová, P Waligórski, M Kula, D Saja, ...
Plant Physiology and Biochemistry 122, 19-30, 2018
662018
Changes in the structure and floristic composition of the limestone grasslands after cutting trees and shrubs and mowing
W Baba
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72 (1), 2003
522003
The species composition and dynamics in well-preserved and restored calcareous xerothermic grasslands (South Poland)
W Bąba
Biologia 59 (4), 447-456, 2004
412004
The spontaneous succession in a sand-pit–the role of life history traits and species habitat preferences
A Kompała-Bąba, W Bąba
Polish Journal of Ecology 61 (1), 13-22, 2013
402013
Acclimatization of Photosynthetic Apparatus of Tor Grass (Brachypodium pinnatum) during Expansion
W Bąba, HM Kalaji, A Kompała-Bąba, V Goltsev
PLoS One 11 (6), e0156201, 2016
372016
Arbuscular mycorrhizal fungi abundance, species richness and composition under the monocultures of five medicinal plants
S Zubek, J Błaszkowski, K Seidler-Łożykowska, W Bąba, P Mleczko
Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus 12 (5), 2013
322013
Discovering trends in photosynthesis using modern analytical tools: More than 100 reasons to use chlorophyll fluorescence
KHM Bąba W., Kompała-Bąba A., Zabochnicka-Świątek M., Luźniak J ...
Photosynthetica 52, 668-679, 2019
30*2019
Putative forest glacial refugia in the Western and Eastern Carpathians
J Mitka, W Bąba, K Szczepanek
Modern Phytomorphology 5, 2014
242014
Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) root colonization dynamics of Molinia caerulea (L.) Moench. in grasslands and post-industrial sites
W Bąba, A Błońska, A Kompała-Bąba, Ł Małkowski, B Ziemer, E Sierka, ...
Ecological Engineering 95, 817-827, 2016
222016
Zastosowanie pomiarów fluorescencji chlorofilu w badaniach środowiskowych
M Cetner, P Dąbrowski, I Samborska, I Łukasik, T Swoczyna, ...
Kosmos 65 (2), 197-205, 2016
212016
Genetic diversity of populations of Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.: expansive grass in a fragmented landscape
W Bąba, M Kurowska, A Kompała-Bąba, A Wilczek, J Długosz, I Szarejko
Pol J Ecol 60 (1), 31-40, 2012
212012
Inexpensive and universal growth media for biomass production of microalgae
M Zabochnicka-Świątek, T Kamizela, M Kowalczyk, HM Kalaji, W Bąba
Glob. Nest J 21, 82-89, 2019
192019
Monitoring of natural habitats
W Mróz, W Baba
Methodological Guide, 2013
182013
AFLP analysis reveals infraspecific phylogenetic relationships and population genetic structure of two species of Aconitum in Central Europe
J Mitka, P Boron, A Wróblewska, W Baba
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84 (2), 2015
172015
Cypripedium calceolus L
M Kucharczyk, W Bąba, H Kucharczyk
Obuwik pospolity.[In:] Kazimierczakowa, R., Zarzycki, K., Mirek, Z.(Eds …, 2014
162014
Przemiany składu florystycznego zbiorowisk łąkowych Kotliny Dąbrowskiej (Wyżyna Śląska) jako wynik zaprzestania tradycyjnych form użytkowania i degradacji środowiska
A Kompała-Bąba, W Bąba
Acta Botanica Warmiae et Masuriae 4, 173-186, 2007
142007
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20