Follow
Марина Пасмор
Title
Cited by
Cited by
Year
Торгово-економічна складова регіональних економічних процесів в умовах глобалізації
ВІ Сідоров, ВО Бабенко, МС Пасмор
Бизнес Информ, 31-37, 2016
82016
Практичні аспекти визначення високотехнологічних галузей і продукції в Україні
ІЮ Матюшенко, СВ Глібко, МС Пасмор
Соціальна економіка, 37-49, 2018
72018
Система управління якістю у сфері охорони здоров’я як чинник стабілізації та розвитку галузі
МС Пасмор
Соціальна економіка, 92-95, 2017
32017
Регіональна економічна інтеграція
В Сідоров, М Пасмор
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 90–98-90–98, 2016
32016
Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем
ОІ Черняк, ЄО Черняк, ЯВ Фаренюк, ВВ Вітлінський, ОС Катуніна, ...
Видавець Ткачук ОВ, 2016
22016
Місцевий розвиток: кращі практики та інструменти розумного зростання
ВБ Родченко, КО Андреєва, МС Бєляй, ЛБ Білоус, ВВ Варук, АВ Квітка, ...
12017
Можливі сценарії розвитку груп країн, що розвиваються
МС Пасмор
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
12016
БРІКС як феномен розвитку сучасних світо господарських інтеграційних процесів
МС Пасмор
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
12013
Пріоритети науково-інноваційної діяльності України в умовах нової промислової революції та асоціації з ЄС
ІЮ Матюшенко, МС Пасмор
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2018
2018
БРІКС ЯК НАДІНТЕГРАЦІЙНЕ УТВОРЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
МС Пасмор
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2016
2016
Внутрішня ієрархія міжнародного інтеграційного об’єднання країн із перехідною економікою
МС Пасмор
Ефективна економіка, 2016
2016
Новий банк розвитку БРІКС як ще один крок до інституціоналізації об’єднання
В Сідоров, М Пасмор
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
2014
Новий банк розвитку БРІКС як ще один крок до інституціоналізації об’єднання
МС Пасмор, ВІ Сідоров
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13