Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze
Zweryfikowany adres z uwm.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Genologiczna analiza tekstu
M Wojtak
Prace Językoznawcze 16 (3), 63-71, 2014
272014
Pseudonimy internetowe (nicknames) jako forma autoreklamy
A Naruszewicz-Duchlińska
Prace Językoznawcze 5, 85-98, 2003
152003
Gatunki mowy charakterystyczne dla prasy motoryzacyjnej
M Wojtak
Prace Językoznawcze 8, 61-77, 2006
122006
Metaphors of time and Darwin’s Scenario of Evolution
A Drogosz
Prace Językoznawcze 12, 77-87, 2010
92010
Die Namen der fliessenden Gewässer im Flussgebiet des Pregel:(Nazwy wód płyna̜cych dorzecza Pregoły)
M Biolik
Steiner, 1996
81996
Medioonomastyka w ramach mediolingwistyki
M Rutkowski
Prace Językoznawcze 18 (3), 169-178, 2016
72016
Toponomastyczna praca topografa w Austro-Węgrzech iw II Rzeczypospolitej
W Włoskowicz
Prace Językoznawcze 3, 137-153, 2015
72015
Gdy tekst staje się obrazem. Funkcja wizualna tekstu na przykładzie wybranych tekstów medialnych
A Kapuścińska
Tytuł angielski: PAPERS IN LINGUISTICS, 111, 2012
72012
Kongruencja obrazowania związków frazeologicznych a ich międzyjęzykowa ekwiwalencja
J Szerszunowicz
Prace językoznawcze 12, 207-223, 2010
72010
Nazwy własne w przekładach literatury dziecięcej na przykładzie Opowieści z Narnii Clive’a Staplesa Lewisa
A Dziuban
PRACE JEZYKOZNAWCZE XI, 31, 2009
72009
Hybrydy leksykalne we współczesnej polszczyźnie: próba kategoryzacji,„
J Kortas
Prace Językoznawcze 5, 99-115, 2003
72003
Die Namen der stehenden Gewässer im Zuflussgebiet des Pregel und im Einzugsbereich der Zuflüsse zur Ostsee zwischen Pregel und Memel:(Nazwy wód stoja̜cych dorzecza Pregoły i …
M Biolik
Steiner, 1993
71993
Namen der stehenden Gewässer im Zuflußgebiet des Pregel und im Einzugsbereich der Zuflüsse zur Ostsee zwischen Pregel und Memel (= Hydronymia Europaea 8)
M Biolik
Stuttgart: Franz Steiner, 1993
71993
Spokojnie, to tylko amalgamat–„Gazeta Wyborcza”, kino i teoria amalgamatów
M Cichmińska
Prace Językoznawcze 6, 21-32, 2004
62004
Zapożyczenia z języka niemieckiego w tekstach stylizowanych na gwarę warmińską (na podstawie felietonów drukowanych w „Gazecie Olsztyńskiej” w latach 1925–1939),„
M Biolik
Prace Językoznawcze”[Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie] 2, 5-33, 2000
62000
Germanizacja nazwisk polskich mieszkańców okolic Węgorzewa w latach 1653-1853
M Biolik
Prace Językoznawcze”. Olsztyn, 1997
61997
Die Namen der fliessenden Gewässer im Flußgebiet des Pregel (= Hydronymia Europaea 11)
M Biolik
Stuttgart: Franz Steiner, 1996
61996
Indywidualne style uczenia się uczniów z dysleksją a nauczanie języka obcego w szkole ogólnodostępnej–zarys problematyki
M Jaworska
X IIV 3 24, 55, 2014
52014
Obraz historycznych socjolektów w facecjonistyce staropolskiej,[w:] Studia historycznojęzykowe, red
M Wojtak
A. Kowalska, O. Wolińska („Prace Językoznawcze” 26), Katowice, 257-269, 2001
52001
Formy realizacji argumentu propozycjonalnego w rosyjskich zdaniach z czasownikiem mentalnym: przestrzeganie, kompresja, rozszczepienie
A Kiklewicz
Prace Językoznawcze 19 (3), 71-91, 2017
42017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20