Obserwuj
Prace Językoznawcze
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Genologiczna analiza tekstu
M Wojtak
Prace językoznawcze 16 (3), 63-71, 2014
372014
Gry językowe we współczesnej komunikacji medialnej–semantyczna i pragmatyczna analiza języka mediów
D Kępa-Figura
Prace językoznawcze 11, 95-114, 2009
192009
Pseudonimy internetowe (nicknames) jako forma autoreklamy
A Naruszewicz-Duchlińska
Prace Językoznawcze 5, 85-98, 2003
172003
Nazwy własne w literaturze dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz
I Łuc
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007
152007
Gatunki mowy charakterystyczne dla prasy motoryzacyjnej
M Wojtak
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OLSZTYN 2006, 61, 2006
142006
Metaphors of time and Darwin’s Scenario of Evolution
A Drogosz
Prace Językoznawcze 12, 77-87, 2010
102010
Kongruencja obrazowania związków frazeologicznych a ich międzyjęzykowa ekwiwalencja
J Szerszunowicz
Prace językoznawcze 12, 207-223, 2010
92010
Medioonomastyka w ramach mediolingwistyki
M Rutkowski
Prace Językoznawcze 18 (3), 169-178, 2016
82016
Etnolingwistyczna analiza leksemów koloru niebieskiego w językach polskim i włoskim w ujęciu diachronicznym i synchronicznym
S Skuza
Prace Językoznawcze 17 (2), 91-111, 2015
82015
Gdy tekst staje się obrazem: funkcja wizualna tekstu na przykładzie wybranych tekstów medialnych
A Kapuścińska
82012
Wzorzec gatunku internetowego
E Kaczmarz
Papers in Linguistics 20 (1), 71-81, 2018
72018
Nazwy własne w przekładach literatury dziecięcej na przykładzie Opowieści z Narnii Clive’a Staplesa Lewisa
A Dziuban
Prace językoznawcze 11, 31-52, 2009
72009
Znaczenie i konceptualizacja w semantyce kognitywnej
A Kiklewicz
Prace Językoznawcze 6, 41-58, 2004
72004
Spokojnie, to tylko amalgamat–„Gazeta Wyborcza”, kino i teoria amalgamatów
M Cichmińska
Prace Językoznawcze 6, 21-32, 2004
72004
Hybrydy leksykalne we współczesnej polszczyźnie: próba kategoryzacji,„
J Kortas
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 48, 51-63, 2003
72003
Germanizacja nazwisk polskich mieszkańców okolic Węgorzewa w latach 1653-1853
M Biolik
Prace Językoznawcze”. Olsztyn, 1997
71997
Ekspresywność w komunikacji internetowej na przykładzie komentarzy wybranych fanpage’y Facebooka Examples of expressiveness in online communication in selected comments on …
A Urzędowska
Prace Językoznawcze 18 (1), 129-142, 2016
62016
Tytuły polskich zinów. Wstęp do badań nad onimią „trzeciego obiegu”(1978–1989) i „obiegu alternatywnego”(od 1990)
M Flont
Prace Językoznawcze 18 (3), 31-54, 2016
62016
Theoretische Überlegungen zu Kollokationen in DaF-Lehrwerken
J Targońska
Prace Językoznawcze 17 (3), 125-136, 2015
62015
Nagroda and nagradzanie (reward and awarding a prize1) in a semantic syntax model
K Kokot-Góra
Prace Językoznawcze 17 (4), 25-39, 2015
62015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20