Obserwuj
Prace Językoznawcze
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Genologiczna analiza tekstu
M Wojtak
Prace językoznawcze 16 (3), 63-71, 2014
432014
Gry językowe we współczesnej komunikacji medialnej–semantyczna i pragmatyczna analiza języka mediów
D Kępa-Figura
Prace językoznawcze 11, 95-114, 2009
212009
„Pseudonimy internetowe (nicknames) jako forma autoreklamy”
A Naruszewicz-Duchlińska
Prace Językoznawcze 5, 85-98, 2003
182003
Nazwy własne w literaturze dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz
I Łuc
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007
172007
Gatunki mowy charakterystyczne dla prasy motoryzacyjnej
M Wojtak
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OLSZTYN 2006, 61, 2006
142006
Specyficzne problemy związane z realizacją spółgłosek w rozwoju mowy dziecka
M Osowicka-Kondratowicz
Prace Językoznawcze”, XV/2, 55-68, 2013
112013
Metaphors of time and Darwin’s scenario of evolution
A Drogosz
Prace Językoznawcze 12, 77-87, 2010
112010
Kongruencja obrazowania związków frazeologicznych a ich międzyjęzykowa ekwiwalencja
J Szerszunowicz
Prace językoznawcze 12, 207-223, 2010
92010
Hybrydy leksykalne we współczesnej polszczyźnie: próba kategoryzacji,„
J Kortas
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 48, 51-63, 2003
92003
Medioonomastyka w ramach mediolingwistyki
M Rutkowski
Prace Językoznawcze 18 (3), 169-178, 2016
82016
Etnolingwistyczna analiza leksemów koloru niebieskiego w językach polskim i włoskim w ujęciu diachronicznym i synchronicznym
S Skuza
Prace Językoznawcze 17 (2), 91-111, 2015
82015
Gdy tekst staje się obrazem: funkcja wizualna tekstu na przykładzie wybranych tekstów medialnych
A Kapuścińska
82012
Kilka uwag o roli kontekstu w komunikacji
S Przybyszewski
Prace Językoznawcze 11, 179-189, 2009
82009
Metaphorische Komposita mit den Komponenten ‘Asylant’und ‘Flüchtling’im deutschen medialen Flüchtlingsdiskurs
A Dargiewicz
Prace językoznawcze 20 (3), 19-42, 2018
72018
Wzorzec gatunku internetowego
E Kaczmarz
Prace Językoznawcze 20 (1), 71-81, 2018
72018
Granice i pogranicza (bezgranicza?) językoznawstwa
A Kiklewicz
Prace Językoznawcze 18 (2), 67-82, 2016
72016
Theoretische Überlegungen zu Kollokationen in DaF-Lehrwerken
J Targońska
Prace Językoznawcze 17 (3), 125-136, 2015
72015
Zapożyczenia w żargonie przestępczym i slangu młodzieżowym
J Obara
Prace Językoznawcze 13, 179-193, 2011
72011
Homonimy onomastyczne
M Biolik
Różne sposoby interpretacji, 33-47, 2009
72009
Nazwy własne w przekładach literatury dziecięcej na przykładzie Opowieści z Narnii Clive’a Staplesa Lewisa
A Dziuban
Prace językoznawcze 11, 31-52, 2009
72009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20