Obserwuj
Prace Językoznawcze
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Genologiczna analiza tekstu
M Wojtak
Prace językoznawcze 16 (3), 63-71, 2014
532014
Gry językowe we współczesnej komunikacji medialnej–semantyczna i pragmatyczna analiza języka mediów
D Kępa-Figura
Prace językoznawcze 11, 95-114, 2009
222009
„Pseudonimy internetowe (nicknames) jako forma autoreklamy”
A Naruszewicz-Duchlińska
Prace Językoznawcze 5, 85-98, 2003
182003
Nazwy własne w literaturze dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz
I Łuc
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007
172007
Gatunki mowy charakterystyczne dla prasy motoryzacyjnej
M Wojtak
Prace Językoznawcze 8, 61-77, 2006
152006
Specyficzne problemy związane z realizacją spółgłosek w rozwoju mowy dziecka
M Osowicka-Kondratowicz
Tytuł angielski: PAPERS IN LINGUISTICS, 55, 2013
112013
Metaphors of time and Darwin’s scenario of evolution
A Drogosz
Prace Językoznawcze 12, 77-87, 2010
112010
Hybrydy leksykalne we współczesnej polszczyźnie: próba kategoryzacji,„
J Kortas
Prace Językoznawcze 5, 99-115, 2003
102003
Etnolingwistyczna analiza leksemów koloru niebieskiego w językach polskim i włoskim w ujęciu diachronicznym i synchronicznym
S Skuza
Prace Językoznawcze 17 (2), 91-111, 2015
92015
Theoretische Überlegungen zu Kollokationen in DaF-Lehrwerken
J Targońska
Prace Językoznawcze 17 (3), 125-136, 2015
92015
Zapożyczenia w żargonie przestępczym i slangu młodzieżowym
J Obara
Prace Językoznawcze 13, 179-193, 2011
92011
Kongruencja obrazowania związków frazeologicznych a ich międzyjęzykowa ekwiwalencja
J Szerszunowicz
Prace językoznawcze 12, 207-223, 2010
92010
Homonimy onomastyczne
M Biolik
Różne sposoby interpretacji, 33-47, 2009
92009
Wzorzec gatunku internetowego
E Kaczmarz
Prace Językoznawcze 20 (1), 71-81, 2018
82018
Medioonomastyka w ramach mediolingwistyki
M Rutkowski
Prace Językoznawcze 18 (3), 169-178, 2016
82016
Gdy tekst staje się obrazem: funkcja wizualna tekstu na przykładzie wybranych tekstów medialnych
A Kapuścińska
82012
Kilka uwag o roli kontekstu w komunikacji
S Przybyszewski
Prace Językoznawcze 11, 179-189, 2009
82009
Spokojnie, to tylko amalgamat–„Gazeta Wyborcza”, kino i teoria amalgamatów
M Cichmińska
Prace Językoznawcze 6, 21-32, 2004
82004
Stereotyp Żyda i Cygana w przysłowiach polskich
S Grodzka
Prace Językoznawcze 3, 39-46, 2001
82001
Językowe wykładniki niebinarności płci w polszczyźnie. Część 1: Wprowadzenie do problematyki i próba systematyzacji
A Walkiewicz
Prace Językoznawcze 24 (1), 85-100, 2022
72022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20