Obserwuj
Prace Językoznawcze
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Genologiczna analiza tekstu
M Wojtak
Prace językoznawcze 16 (3), 63-71, 2014
592014
Gry językowe we współczesnej komunikacji medialnej–semantyczna i pragmatyczna analiza języka mediów
D Kępa-Figura
Prace językoznawcze 11, 95-113, 2009
242009
Nazwy własne w literaturze dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz
I Łuc
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007
182007
„Pseudonimy internetowe (nicknames) jako forma autoreklamy”
A Naruszewicz-Duchlińska
Prace Językoznawcze 5, 85-98, 2003
182003
Gatunki mowy charakterystyczne dla prasy motoryzacyjnej
M Wojtak
Prace Językoznawcze 8, 61-77, 2006
152006
Językowe wykładniki niebinarności płci w polszczyźnie. Część 1: Wprowadzenie do problematyki i próba systematyzacji
A Walkiewicz
Prace językoznawcze 24 (1), 85-100, 2022
142022
Specyficzne problemy związane z realizacją spółgłosek w rozwoju mowy dziecka
M Osowicka-Kondratowicz
Prace Językoznawcze”, XV/2, 55-68, 2013
122013
Językowe wykładniki niebinarności płci w polszczyźnie. Część 2: Innowacje a system i tendencje rozwojowe
M Gębka-Wolak
Prace językoznawcze 24 (1), 101-116, 2022
112022
Metaphors of time and Darwin’s scenario of evolution
A Drogosz
Prace Językoznawcze 12, 77-87, 2010
112010
Hybrydy leksykalne we współczesnej polszczyźnie: próba kategoryzacji,„
J Kortas
Prace Językoznawcze 5, 99-115, 2003
112003
Theoretische Überlegungen zu Kollokationen in DaF-Lehrwerken
J Targońska
Prace Językoznawcze 17 (3), 125-136, 2015
102015
Wzorzec gatunku internetowego
E Kaczmarz
Prace Językoznawcze 20 (1), 71-81, 2018
92018
Etnolingwistyczna analiza leksemów koloru niebieskiego w językach polskim i włoskim w ujęciu diachronicznym i synchronicznym
S Skuza
Prace Językoznawcze 17 (2), 91-111, 2015
92015
Zapożyczenia w żargonie przestępczym i slangu młodzieżowym
J Obara
Prace Językoznawcze 13, 179-193, 2011
92011
Kongruencja obrazowania związków frazeologicznych a ich międzyjęzykowa ekwiwalencja
J Szerszunowicz
Prace językoznawcze 12, 207-223, 2010
92010
Homonimy onomastyczne
M Biolik
Różne sposoby interpretacji, 33-47, 2009
92009
Standaryzacja nazw geograficznych poza granicami Polski. Problematyka językowa
E Wolnicz-Pawłowska
Prace Językoznawcze 8, 79-93, 2006
92006
Stereotyp Żyda i Cygana w przysłowiach polskich
S Grodzka
Prace Językoznawcze 3, 39-46, 2001
92001
Język prawny i język prawniczy jako przedmiot badań językoznawczych i prawoznawczych w latach 1935–1999
A Śliwicka
Prace Językoznawcze 20 (3), 151-164, 2018
82018
Słowotwórstwo antroponimów nieoficjalnych
M Biolik
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2016
82016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20