Kaan Zülfikar Deniz
Kaan Zülfikar Deniz
Verified email at ankara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Psikolojik ölçme aracı uyarlama
Z DENİZ
140*2007
Okul tükenmişliği: algılanan sosyal destek, mükemmeliyetçilik ve stres değişkenlerine dayalı bir yapısal eşitlik modeli sınaması
Z Çam, KZ Deniz, A Kurnaz
Eğitim ve Bilim 39 (173), 2014
44*2014
İlköğretim başarı ölçüleri ile ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı arasındaki ilişkiler
KZ Deniz, H Kelecioğlu
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 38 (2), 127-143, 2005
232005
Investigation of Vocational Interest and Preference in Terms of Gender and Socio-Economic Status.
KZ Deniz, E Türe, A Uysal, T Akar
Eurasian Journal of Educational Research 57, 91-111, 2014
20*2014
Uzmanlık gerektiren mesleklere yönelik bir ilgi envanteri geliştirme çalışması
KZY DENİZ
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler …, 2008
172008
A review of simulation-enhanced, team-based cardiopulmonary resuscitation training for undergraduate students
A Onan, N Simsek, M Elcin, S Turan, B Erbil, KZ Deniz
Nurse Education in Practice 27, 134-143, 2017
142017
The investigation of factors affecting university students’ attitudes towards participation in scientific research
KZ Deniz, GG Çıtak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 5183-5189, 2010
142010
An adapted dialogic reading program for Turkish kindergarteners from low socio-economic backgrounds
C Ergül, G Akoğlu, AD Sarıca, G Karaman, M Tufan, Z Bahap-Kudret, ...
Journal of Education and Training Studies 4 (7), 179-194, 2016
112016
Occuppational Field Interest Inventory (OFII) development study
KZ Deniz
YY Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 6, 289-310, 2009
9*2009
Okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların dil gelişimlerinin analizi
AG Saranlı, S Er, KZ Deniz
İstanbul Kültür Üniversitesi/Eğitim Fakültesi, 2017
82017
The Reliability and Validity of the Home Early Literacy Environment Questionnaire.
AD Sarıca, C Ergül, G Akoğlu, KZ Deniz, G Karaman, Z Bahap-Kudret, ...
International Online Journal of Educational Sciences 6 (2), 2014
82014
Sosyo-ekonomik düzey değişkenlerinin kümeleme analizi ile belirlenmesi
KZ DENİZ, T Ersin, A UYSAL, TK AKAR
Elementary Education Online 14 (1), 2015
62015
National Standardization of the Occupational Field Interest Inventory (OFII) for Turkish Culture According to Age and Gender.
KZ Deniz
Eurasian Journal of Educational Research 50, 163-184, 2013
62013
Sınıf etkinliklerim ölçeği’nin (SEÖ) Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
KZ Deniz, AG Saranlı
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 8 (2), 169-182, 2017
42017
The examination of foreign language achievement in terms of certain variables
KZ Deniz, Ç Gülden, HA ŞEN
İlköğretim Online 12 (2), 2013
42013
The effectiveness of hiv-aids informative education conducted at high schools
GG Çitak, KZ Deniz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2086-2091, 2009
42009
A test adaptation of the modified readiness for Inter-professional Learning Scale in Turkish
A Onan, S Turan, M Elcin, N Simsek, KZ Deniz
Assoc Pharmaceutical Teachers India, 2017
32017
Comparison of instructor and self assessments on prospective teachers’ concept mapping performances through generalizability theory
G Gözen, KZ Deniz
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 7 (1 …, 2016
32016
36-72 aylık çocukların sınıf ortamındaki istenmeyen davranışlarının incelenmesi
K Karadeniz Akdoğan, ÇD Dinçer, KZED Deniz
22017
Development and Pilot Implementation of Online Teaching Style Survey (OTSS)
O Arslan, Y Gulbahar, R Christian, KZ Deniz
EdMedia+ Innovate Learning, 1530-1535, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20