Jędrzej Stasiowski
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi
K Hernik, M Solon-Lipiński, J Stasiowski, K Sijko, SG Jabłkowski, ...
Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych …, 2012
242012
Composition and cumulative disadvantage of youth across Europe
M Rokicka, M Kłobuszewska, M Palczyńska, N Shapoval, J Stasiowski
Tallinn University, 2015
232015
Karanie za posiadanie - art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - koszty, czas, opinie: raport z badań.
E Kuźmicz, Z Mielecka-Kubień, D Wiszejko-Wierzbicka, J Stasiowski, ...
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009
112009
Interdependencies between labour market insecurity and well-being: Evidence from panel data
A Baronowska-Rataj, M Gebel, K Gousia, O Nikolaieva, K Malgorzata, ...
EXCEPT Working Paper No. 8, 2016
92016
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na zatrudnienie
R Trzciński, J Stasiowski, J Konieczna-Sałamatin, P Skórska, S Bienias, ...
7*2016
Another approach to risk groups identification
J Stasiowski, K Täht
EXCEPT working paper, 2016
52016
Young adults in insecure labour market positions in Poland. The results from a qualitative study
P Kubicki, J Stasiowski, Z Włodarczyk
EXCEPT Working Paper, 2018
42018
The impact of the institutional setting and policies on the economic situation of youth in insecure labour market positions in EU-28 & Ukraine
M Kłobuszewska, O Nikolaieva, M Palczyńska, M Rokicka, J Stasiowski, ...
EXCEPT Working Papers, Working Paper, 2017
42017
Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej
U Sztanderska, E Drogosz-Zabłocka
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2013
42013
Analiza struktury, uwarunkowań i perspektyw rozwoju alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Śląsku: raport końcowy
J Konieczna-Sałamatin, M Pańków, J Stasiowski, A Jasińska-Kania
Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji, 2011
42011
Kapitał społeczny szkoły: budowanie i wykorzystywanie
K Hernik, M Solon-Lipiński, J Stasiowski
Polityka społeczna 1 (numer tematyczny 1), 5-10, 2012
32012
Does the context matter? Labour market characteristics and job satisfaction among young European adults working on temporary contracts
J Stasiowski, M Kłobuszewska
Studies of Transition States and Societies 10 (3), 2018
22018
„Penalizacja posiadania narkotyków–działania instytucjonalne i koszty”
E Kuźmicz, Z Mielecka-Kubień, J Stasiowski, D Wiszejko-Wierzbicka
Analizy i Opinie 101 (5), 2009
22009
Między subwencją a budżetem- czemu (nie)służy algorytm subwencji oświatowej w Polsce?
E Drogosz - Zabłocka, A Kopańska, J Stasiowski
Polityka Społeczna 509 (8), 17-24, 2016
12016
Wiele zawodów-jedna waga? O zróżnicowaniu kosztów kształcenia zawodowego.
J Stasiowski, M Kłobuszewska, E Drogosz-Zabłocka
EDUKACJA Quarterly 136 (1), 2016
12016
Praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych z perspektywy pracodawców. Koszty, korzyści i ryzyka
E Drogosz-Zabłocka, J Stasiowski
Instytut Badań Edukacyjnych, 2016
12016
Ryzyko i nierówności dochodowe a zagrożenia legitymizacji systemu społeczno-gospodarczego
J Stasiowski
Polityka Społeczna 41 (5-6 (482-483) POLSKA W CZASACH NIEPEWNOŚCI), 27-30, 2014
12014
Losy edukacyjne i zawodowe absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych
JS Michał Sitek
Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy 9, 136-167, 2019
2019
Kształcenie zawodowe w Polsce – przemiany, organizacja, efekty
JS Elżbieta Drogosz-Zabłocka
Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy 9, 66-102, 2019
2019
between labour market insecurity and well-being-evidence from panel data
A Baranowska-Rataj, M Gebel, K Gousia, M Klobuszewska, O Nikolaieva, ...
2016
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20