Follow
Arvi Tavast
Arvi Tavast
Institute of the Estonian Language
Verified email at tavast.ee - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Unified data modelling for presenting lexical data: The case of EKILEX
A Tavast, M Langemets, J Kallas, K Koppel
Ed. J. Čibej, V. Gorjanc, I. Kosem & Simon Krek, Proceedings of the XVIII …, 2018
362018
Aggregating dictionaries into the language portal Sõnaveeb: Issues with and without a solution
K Koppel, A Tavast, M Langemets, J Kallas
Proceedings of the eLex 2019 conference, 1-3, 2019
202019
The translator is human too: a case for instrumentalism in multilingual specialised communication
A Tavast
Tartu university press, 2008
192008
Copyright and constitutional aspects of digital language resources
A Kelli, A Tavast, H Pisuke
Juridica Int'l 19, 40, 2012
182012
Mitmekeelne oskussuhtlus
A Tavast, M Taukar
Tallinn: Valgus, 2013
112013
Eesti oskussõnastikud 1996-2000
A Tavast
Keel ja Kirjandus 6, 401-414, 2002
112002
Towards the superdictionary: Layers, tools and unidirectional meaning relations
A Tavast, K Koppel, M Langemets, J Kallas
EURALEX XIX, 2021
102021
The impact of copyright and personal data laws on the creation and use of models for language technologies
A Kelli, A Tavast, K Lindén, K Vider, R Birštonas, P Labropoulou, I Kull, ...
Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2019, 53-65, 2020
102020
Mõiste mõiste: tähendusteooriate mõju oskuskeelepraktikale
A Tavast
Eesti oskuskeel 2003, 7-18, 2004
92004
Eesti oskuskeelekorralduse seisund
T Erelt, A Tavast
Eesti Keele Sihtasutus, 2003
92003
Arvutikasutaja sõnastik: inglise-eesti:[5081 märksõna]
V Hanson, A Tavast
Ilo, 1996
91996
Sõnastikukogust keeleportaaliks
M Langemets, K Koppel, J Kallas, A Tavast
Keel ja Kirjandus 2021 (8), 2021
62021
Õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendused keeleressursside arendamisel
A Tavast, H Pisuke, A Kelli
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat 9, 317-332, 2013
62013
Impact of legal status of data on development of data-intensive products: Example of language technologies
A Kelli, A Tavast, K Lindén, R Birštonas, P Labropoulou, K Vider, I Kull, ...
Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems II, 383, 2020
52020
The legal aspects of using data from linguistic experiments for creating language resources
J Klavan, A Tavast, A Kelli
Human Language Technologies–The Baltic Perspective, 71-78, 2018
52018
The extent of legal control over language data: the case of language technologies
A Kelli, A Tavast, K Lindén, K Vider, R Birštonas, P Labropoulou, I Kull, ...
CLARIN Annual Conference 2019, 69-74, 2019
42019
How blue is azzurro? Representing probabilistic equivalency of colour terms in a dictionary
A Tavast, M Uusküla
Cultura e Scienza del Colore-Color Culture and Science 4, 43-48, 2015
42015
Human Language Technologies: The Baltic Perspective: Proceedings of the Fifth International Conference Baltic HLT 2012
A Tavast, K Muischnek, M Koit
IOS Press, 2012
42012
Eesti oskussõnastikud 2001–2010
AI TAvAsT
Keel ja Kirjandus 54 (04), 255-276, 2011
32011
Building a Chatbot: Challenges under Copyright and Data Protection Law
A Kelli, A Tavast, K Lindén
Contracting and Contract Law in the Age of Artificial Intelligence, 115-134, 2022
22022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20