Arvi Tavast
Arvi Tavast
-
Verified email at tavast.ee - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Copyright and Constitutional Aspects of Digital Language Resources
A Kelli, A Tavast, H Pisuke
Juridica Int'l 19, 40, 2012
182012
The translator is human too: a case for instrumentalism in multilingual specialised communication
A Tavast
Tartu university press, 2008
182008
Eesti oskussõnastikud 1996-2000
A Tavast
Keel ja Kirjandus 6, 401-414, 2002
162002
Eesti oskuskeelekorralduse seisund
T Erelt, A Tavast
Eesti Terminoloogia Ühing, 2003
152003
Õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendused keeleressursside arendamisel
A Tavast, H Pisuke, A Kelli
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 9, 317-332, 2013
102013
Mõiste mõiste: tähendusteooriate mõju oskuskeelepraktikale
A Tavast
Eesti oskuskeel 2003, 7-18, 2004
92004
Unified data modelling for presenting lexical data: The case of ekilex
A Tavast, M Langemets, J Kallas, K Koppel
Ed. J. Čibej, V. Gorjanc, I. Kosem & Simon Krek, Proceedings of the XVIII …, 2018
82018
Aggregating dictionaries into the language portal Sõnaveeb: Issues with and without a solution
K Koppel, A Tavast, M Langemets, J Kallas
Electronic Lexicography in the 21st Century: Smart Lexicography. Proceedings …, 2019
52019
Arvutikasutaja sõnastik: inglise-eesti:[5081 märksõna]
V Hanson, A Tavast
Ilo, 1996
51996
Human Language Technologies–The Baltic Perspective: Proceedings of the Fifth International Conference Baltic HLT 2012
A Tavast, K Muischnek, M Koit
IOS Press, 2012
42012
Eesti oskussõnastikud 2001–2010
AI TAvAsT
Keel ja Kirjandus 54 (04), 255-276, 2011
42011
The Legal Aspects of Using Data from Linguistic Experiments for Creating Language Resources.
J Klavan, A Tavast, A Kelli
Baltic HLT, 71-78, 2018
32018
How blue is azzurro? Representing probabilistic equivalency of colour terms in a dictionary
A Tavast, M Uusküla
Cultura e Scienza del Colore-Color Culture and Science 4, 43-48, 2015
32015
Training Human Translators as Opposed to Programming Machine Translation Systems: A Performative Model
A Tavast
Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal 50 (4), 2005
22005
Arvutikasutaja sõnastik: inglise-eesti
A Tavast, A Tavast, V Hanson
Ilo Print, 2003
22003
The extent of legal control over language data: the case of language technologies
A Kelli, A Tavast, K Lindén, K Vider, R Birštonas, P Labropoulou, I Kull, ...
CLARIN Annual Conference 2019 in Leipzig, Germany, 69-74, 2019
12019
Keeleressursside loomise ja kasutamisega seonduvaid isikuandmete kaitse küsimusi
A Kelli, K Vider, I Kull, T Siil, K Lindén, A Tavast, A Värv, C Ginter, ...
Eesti rakenduslingvistika ühingu aastaraamat 14, 77-94, 2018
12018
Keeleandmete õigusliku režiimi mõju nende abil loodud keelemudelitele
A Kelli, K Vider, A Tavast, K Lindén, R Birštonas, P Labropoulou, A Värv, ...
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 16, 59-76, 2020
2020
The impact of copyright and personal data laws on the creation and use of models for language technologies
A Kelli, A Tavast, K Lindén, K Vider, R Birštonas, P Labropoulou, I Kull, ...
Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2019: proceedings, 53-65, 2020
2020
IMPACT OF LEGAL STATUS OF DATA ON DEVELOPMENT OF DATA-INTENSIVE PRODUCTS: EXAMPLE OF LANGUAGE TECHNOLOGIES1
A Kelli, A Tavast, K Lindén, R Birstonas, P Labropoulou, K Vider, I Kull, ...
Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems II, 383, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20