Tadeusz Niedźwiedź
Tadeusz Niedźwiedź
University of Silesia in Katowice, Faculty of Natural Sciences, Institute of Earth Sciences
Bestätigte E-Mail-Adresse bei us.edu.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Trends of maximum and minimum daily temperatures in central and southeastern Europe
R Brazdil, M Budíková, I Auer, R Boehm, T Cegnar, P Faško, M Lapin, ...
International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological …, 1996
1471996
Sytuacje synoptyczne i ich wp· lyw na zrónicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wis· ly
T Niedźwiedź
1331981
Climate of the Tatra Mountains
T Niedzwiedz
Mountain Research and Development, 131-146, 1992
1041992
Recent warming on Spitsbergen—Influence of atmospheric circulation and sea ice cover
K Isaksen, Ø Nordli, EJ Førland, E Łupikasza, S Eastwood, T Niedźwiedź
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 121 (20), 11,913-11,931, 2016
1022016
Climate
T Niedźwiedź
Recent Landform Evolution, 19-29, 2012
812012
Long-term variability of precipitation series in east central Europe in relation to circulation patterns
T Niedźwiedź, R Twardosz, A Walanus
Theoretical and Applied Climatology 98 (3), 337-350, 2009
762009
Słownik meteorologiczny
T Niedźwiedź
IMiGW, 2003
762003
Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dla Polski południowej–zbiór komputerowy
T Niedźwiedź
Uniwersytet Śląski, Katedra Klimatologii, Sosnowiec, 2010
532010
Floods at the northern foothills of the Tatra Mountains—a Polish-Swiss research project
ZW Kundzewicz, M Stoffel, RJ Kaczka, B Wyżga, T Niedźwiedź, I Pińskwar, ...
Acta Geophysica 62 (3), 620-641, 2014
502014
Klimat
J Paszyński, T Niedźwiedź
Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa, 288-343, 1999
471999
Variability of high rainfalls and related synoptic situations causing heavy floods at the northern foothills of the Tatra Mountains
T Niedźwiedź, E Łupikasza, I Pińskwar, ZW Kundzewicz, M Stoffel, ...
Theoretical and Applied Climatology 119 (1), 273-284, 2015
462015
Past and current climate change
R Heino, H Tuomenvirta, VS Vuglinsky, BG Gustafsson, H Alexandersson, ...
Assessment of climate change for the Baltic Sea basin, 35-131, 2008
442008
Extreme precipitation events on the northern side of the Tatra Mountains
T Niedźwiedź
442003
Influence of synoptic situations on the precipitation in Kraków (Poland)
R Twardosz, T Niedźwiedź
International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological …, 2001
422001
Kalendarz sytuacji synoptycznych dla dorzecza gornej Wis y (1951-1985) Catalogue des situations synoptiques pour le bassin-versant de la haute Vistule (1951-1985)
T Niedzwiedz
Prace geograficzne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, 37-86, 1988
401988
Rekonstrukcja warunków termicznych lata w Tatrach od 1550 roku
T Niedźwiedź
Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr …, 2004
392004
The atmospheric circulation
T Niedźwiedź
Climate and Climate Change at Hornsund, Svalbard. The Publishing House of …, 2013
382013
Classification of circulation types for Southern Poland with an application to air pollution concentration in Upper Silesia
M Leśniok, Ł Małarzewski, T Niedźwiedź
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 35 (9-12), 516-522, 2010
382010
The main factors forming the climate of the Hornsund [Spitsbergen].
T Niedzwiedz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne, 49-63, 1993
381993
Stosunki termiczne Beskidu Niskiego
M Hess, T Niedźwiedź, B Obrębska-Starklowa
Prace Geograficzne IGiPZ PAN 123, 1977
361977
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20