Follow
Derya Kocadag
Derya Kocadag
Unknown affiliation
Verified email at saglik.gov.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Entropy tabanlı MAUT ve VIKOR yöntemleriyle tedarikçi seçimi: bir kamu kurumu örneği
A Eş, D Kocadağ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (Armağan Sayısı …, 2020
102020
Aile Hekimliği Uygulamasına İlişkin Düşünceler ve Aile Hekimlerinin Sunduğu Hizmetlerden Memnuniyet Bolu İli Örneği
D Kocadağ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Yüksek Lisans Tezi), Bolu, S, 57-61, 2016
82016
Sağlık çalışanlarının çalışan güvenliği algısının iş tatminine etkisi
Z Ekici, E Buğra, D Kocadağ
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 4 (2), 115-125, 2017
62017
Sağlik Sektöründe Talep Tahmini Üzerine Literatür Araştirmasi
S Şahin, D Kocadağ
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 99-113, 2020
52020
Is the prognostic nutritional index a predictor of Covid-19 related hospitalizations and mortality?
ME Demirkol, G Aktas, M Alisik, OM Yis, M Kaya, D Kocadag
Malawi Medical Journal 35 (1), 15-21, 2023
22023
Prognostic value of complete blood count parameters in COVID-19 patients
ME Demirkol, M Kaya, D Kocadağ, E Özsarı
Northwestern Medical Journal 2 (2), 94-102, 2022
22022
Evaluating the impact of the Covid-19 outbreak on healthcare professionals
ME Demirkol, M Kaya, O Küçan, D Kocadağ
Batı Karadeniz Tıp Dergisi 5 (2), 266-271, 2021
22021
COVİD-19 Sürecinde 1. Basamak Aile Sağlığı Merkezi ve Temaslı Ekibi Çalışanlarının Kaygı Düzeyleri ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
S Özsarı, SC Çiçek, D Kocadağ
Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 16 (2), 330-339, 0
2*
Determination of diabetes care profile and diabetes management in individuals with type 2 diabetes: turkey survey
CS Can, DM Emin, BE Kir, D Kocadag
Endocrine Abstracts 99, 2024
2024
Have the number of pulmonary embolism cases increased during the COVID-19 pandemic?
E Afşin, E Özsari, S Konuk, D Kocadağ, E Bacaksiz
Family Medicine & Primary Care Review 24 (2), 2022
2022
Çalışan güvenliği algısının çalışan gözüyle değerlendirilmesine yönelik tek merkezli bir çalışma
Z Ekici, D Kocadağ, E Buğra
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 4 (4), 306-313, 2017
2017
Determination of the Factors Relating to Anxiety Levels of Primary Family Healthcare Center and Contact Tracing Workers for COVID-19 COVID-19 Sürecinde Birinci Basamak Aile …
S Özsarı, SC Çiçek, D Kocadağ
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TALEP TAHMİNİ ÜZERİNE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
D KOCADAĞ, S ŞAHİN
The effect of thirdhand smoke belief on intention to quit smoking
S Özsarı, D Kocadağ
Anatolian Current Medical Journal 5 (4), 305-310, 0
FULL TEXT (html)
S Özsarı, SC Çiçek, D Kocadağ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15