Folgen
Anna Bucała-Hrabia
Anna Bucała-Hrabia
Instytut Geografii i PZ PAN
Bestätigte E-Mail-Adresse bei zg.pan.krakow.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
The impact of human activities on land use and land cover changes and environmental processes in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians) in the past 50 years
A Bucała
Journal of environmental management 138, 4-14, 2014
482014
Long-term impact of socio-economic changes on agricultural land use in the Polish Carpathians
A Bucała-Hrabia
Land Use Policy 64, 391-404, 2017
452017
Long‐term impact of land use changes on soil erosion in an agricultural catchment (in the Western Polish Carpathians)
M Kijowska‐Strugała, A Bucała‐Hrabia, P Demczuk
Land Degradation & Development 29 (6), 1871-1884, 2018
432018
Human role in shaping the hydromorphology of Himalayan rivers: study of the Tista River in Darjeeling Himalaya
Ł Wiejaczka, A Bucała, S Sarkar
Current Science, 717-724, 2014
252014
The reflection of human activity in the sediments of Iwankowskie Lake from Subatlantic Phase (Polish Outer Carpathians)
A Bucała, W Margielewski, L Starkel, K Buczek, V Zernitskaya
Geochronometria 41 (4), 377-391, 2014
232014
Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego dolin potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach
A Bucała
IGiPZ PAN, 2012
222012
The development, temporal evolution and environmental influence of an unpaved road network on mountain terrain: an example from the Carpathian Mts.(Poland)
R Kroczak, T Bryndal, A Bucała, J Fidelus
Environmental Earth Sciences 75 (3), 1-14, 2016
192016
Wpływ regulacji technicznej na zmiany morfologii górskiego potoku: potok Jamne, Gorce
A Bucała, A Radecki-Pawlik
Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 10 (1), 3-16, 2011
192011
The impact of land use and land cover changes on soil properties and plant communities in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians), during the past 50 years
A Bucała, A Budek, M Kozak
Zeitschrift fur Geomorphologie 59 (2), 41-74, 2015
172015
Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym polskich Karpat
A Bucała, L Starkel
Przegląd Geograficzny 85 (1), 15-29, 2013
172013
Impact of topography and sedentary swidden cultivation on soils in the hilly uplands of North‐East India
P Prokop, B Kruczkowska, HJ Syiemlieh, A Bucała‐Hrabia
Land Degradation & Development 29 (8), 2760-2770, 2018
152018
Evaluation of the hydromorphological state of mountain streams under the influence of contemporary human activity (Polish Carpathians)
A Bucała, Ł Wiejaczka
Environmental Earth Sciences 73 (7), 3451-3463, 2015
152015
Land use changes and their catchment-scale environmenta limpact in the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics
A Bucała-Hrabia
Geographia Polonica 91 (2), 171-196, 2018
142018
A spatial and temporal analysis of land use changes in two mountain valleys: with and without dam reservoir (Polish Carpathians)
Ł Wiejaczka, JR Olędzki, A Bucała-Hrabia, M Kijowska-Strugała
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017
132017
Ecohydrological conditions in two catchments in the Gorce Mountains: Jaszcze and Jamne streams–Western Polish Carpathians
A Radecki-Pawlik, A Bucała, K Plesiński, P Oglęcki
Ecohydrology & Hydrobiology 14 (3), 229-242, 2014
132014
Rola opadów nawalnych w kształtowaniu stoków i koryt w Gorcach na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne= The role of shortlived downpours in shaping slopes and valley …
A Bucała
Przegląd Geograficzny 81 (3), 399-418, 2009
112009
Zmiany morfologii koryt wskutek opadów ulewnych na przykładzie potoku Suszanka, Beskid Średni
A Bucała, A Budek
Czasopismo Geograficzne 82 (4), 321-332, 2011
102011
Land use and land cover changes in small Carpathian catchments between the mid-19th and early 21st centuries and their record on the land surface
R Kroczak, J Fidelus-Orzechowska, A Bucała-Hrabia, T Bryndal
Journal of Mountain Science 15 (12), 2561-2578, 2018
92018
Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (M eghalaya P lateau, NE I ndia)
Z Rączkowska, A Bucała-Hrabia, P Prokop
Land degradation & development 29 (8), 2746-2759, 2018
92018
Wpływ gwałtownych i powolnych zmian użytkowania ziemi na przekształcenia środowiska polskich Karpat
A Bucała, L Starkel
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012
92012
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20