Folgen
Jakub Macek
Jakub Macek
Associate Professor, Department of Media Studies and Journalism, Masaryk University
Bestätigte E-Mail-Adresse bei fss.muni.cz - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Defining cyberculture
J Macek
Média a realita, 35-65, 2004
111*2004
Úvod do nových médií
J Macek
Ostravská univerzita, 2011
1032011
Poznámky ke studiím nových médií
J Macek
MUNI Press, 2013
982013
More than a desire for text: Online participation and the social curation of content
J Macek
Convergence 19 (3), 295-302, 2013
662013
Média v pohybu. K proměně současných českých publik
J Macek
Munipress, 2015
442015
Fandom a text
J Macek
Praha: Triton, 2006
322006
Normativní systémy v kyberprostoru:(úvod do studia)
R Polčák, M Škop, J Macek
Masarykova univerzita, 2005
272005
Tělesnost a kyberkultura
J Macek
Revue pro média, 2-9, 2003
26*2003
Analýza mediálního pokrytí uprchlické krize
M Tkaczyk, P Pospěch, J Macek
Masarykova univerzita, 2015
252015
Poznámky k teorii virtuálních komunit
J Macek
Biograf, 3-31, 2009
23*2009
Trust in alternative and professional media: The case of the youth news audiences in three European countries
J Macek, A Macková, V Pavlopoulos, V Kalmus, CM Elavsky, J Šerek
Youth Citizenship and the European Union, 104-118, 2020
222020
‘Žít Brno’: Czech online political activism from jokes and tactics to politics and strategies
A Macková, J Macek
Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 8 (3), 2014
222014
Nová média
J Macek
Revue pro média č 4, 2002
222002
Kyberprostor (Cyberspace)
J MACEK
Revue pro média [online] 5, 2003
21*2003
Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí
J Macek
ProInflow: časopis pro informační vědy 4 (1), 1-15, 2012
182012
Participation or New Media Use First? Reconsidering The Role of New Media in Civic Practices in the Czech Republic
J Macek, A Macková, J Kotišová
Medijske studije 6 (11), 68-82, 2015
172015
Studie vývoje českého hraného kinematografického díla
P Szczepanik, J Kotišová, J Macek, J Motal, E Pjajčíková
Státní fond kinematografie, 2015
172015
Introduction: Theorizing Digital Peripheries
P Szczepanik, P Zahrádka, J Macek
Digital Peripheries, 1-31, 2020
152020
Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva)
J Macek, A Macková, K Škařupová, L Waschková Císařová
Brno: Masarykova univerzita, 2015
15*2015
Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective
P Szczepanik, P Zahrádka, J Macek, P Stepan
Springer Nature, 2020
142020
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20