Esteve Valls
Esteve Valls
Universitat Internacional de Catalunya
Verified email at uic.cat - Homepage
TitleCited byYear
Linguistic advergence and divergence in north-western Catalan: A dialectometric investigation of dialect leveling and border effects
E Valls, M Wieling, J Nerbonne
Literary and Linguistic Computing 28 (1), 119-146, 2013
212013
Applying the Levenshtein Distance to Catalan dialects: A brief comparison of two dialectometric approaches
E Valls, J Nerbonne, J Prokic, M Wieling, E Clue, MR Lloret
Verba: anuario galego de filoloxía 39, 2012
202012
Estudio de la entonación del catalán hablado en la ciudad de l’Alguer (Cerdeña) en el marco de AMPERCAT
E Martínez Celdrán, A Fernández Planas, L Aguilar, J Carrera i Sabaté, ...
Language design: journal of theoretical and experimental linguistics, 0119-127, 2008
122008
Analisi dialettometrica del catalano partendo dai dati del COD. Una prima approssimazione alla gerarchia tra varietà
E Clua, E Valls, J Viaplana
na, 2008
92008
Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental
E Valls, P DIVaD
Sant Jaume de Galícia: Universitat de Barcelona.[Tesi doctoral], 2013
62013
Análisis lingüístico y dialectométrico del Corpus Oral Dialectal (COD)
E Clua, MR Lloret, E Valls
P. Cantos Gómez and A. Sánchez Pérez, Aquilino (Eds.), A survey on corpus …, 2009
62009
Gènesi, evolució i diversificació del mètode dialectomètric
E Valls
S. l., sn Treball d’investigació del programa de doctorat Llenguatge i …, 2008
62008
John NERBONNE, Jelena PROKIC, Martijn WIELING, Esteve CLUA & Maria-Rosa LLORET (2010)“Applying the Levenshtein Distance to Catalan Dialects: A Brief Comparison of Two …
E Valls
Verba. Anuario Galego de Filoloxía 39, 35-61, 2010
52010
Border effects among Catalan dialects
M Wieling, E Valls, RH Baayen, J Nerbonne
Mixed-Effects Regression Models in Linguistics, 71-97, 2018
32018
La distribució dels increments velar i palatal en la morfologia verbal regular dels parlars de la Franja: un exemple d’evolució intrasistèmica autònoma en el marc de l’efecte …
E Valls
Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d’Homenatge a …, 2013
32013
Directionnalité et portée du changement linguistique en cours en catalan nord-occidental
E Valls
Nadal, Josep-Maria et al, 305-325, 2014
22014
Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-‑occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística
E Valls
Anuari de filologia. Estudis de lingüística, 209-210, 2014
22014
L’excepcionalitat de la cruïlla catalanoaragonesa a les Terres de l’Ebre: un cas de dissidència respecte a les dinàmiques evolutives dels parlars nord-occidentals
E Valls
Terres de cruïlla. Estudis sobre les comarques de la diòcesi de Tortosa …, 2013
22013
Distància de Levenshtein vs.‘mètode COD’: dos sistemes de mesura de la distància fonètica aplicats al Corpus Oral Dialectal
E Valls, E Clua
A: Actes del 26è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques …, 2013
22013
Canvi morfològic vs. canvi fonològic en català nord-occidental
EV i Alecha
Treballs de sociolingüística catalana, 57-79, 2013
22013
Cap a una diversificació metodològica de la dialectometria catalana: primers resultats d’aplicar la distància de Levenshtein al Corpus Oral Dialectal
E Valls
Interlingüística, 70, 2010
22010
La desdialectalització del català nord-occidental: cap a una convergència total amb l’estàndard? Una anàlisi dialectomètrica sobre el procés d’anivellament dialectal en quatre …
E VALLS
Barcelona: Universitat de Barcelona. Treball d’investigació, 2008
22008
Processos de canvi en els clítics pronominals a la Franja
E Valls
Actes del X Col· loqui Internacional «Problemes i mètodes d’Història de la …, 0
2
Direccionalitat i abast del canvi lingüístic en curs en el català nord-occidental
E VALLS
A: Actes del VII Col· loqui Internacional Problemes i Mètodes d’Història de …, 0
2
Variación e distancia lingüística na Romania Antiqua: unha contribución dialectométrica ao debate sobre o grao de individuación da lingua galega
EV Alecha, MG González
Estudos de Lingüística Galega 8, 229-246, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20