Follow
Andrzej Klimczuk
Andrzej Klimczuk
PhD, Warsaw School of Economics / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Verified email at doktorant.sgh.waw.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok
A Klimczuk
Wiedza i Edukacja, 2012
144*2012
Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population
Ł Tomczyk, A Klimczuk
128*2020
Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations
A Klimczuk
Palgrave Macmillan, 2015
84*2015
Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik
K Lüscher, A Hoff, G Lamura, M Renzi, M Sįnchez, G Viry, E Widmer, ...
Universität Konstanz, 2015
80*2015
Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union
A Klimczuk
International Journal of Ageing and Later Life, 1-29, 2016
642016
Creative Aging: Drawing on the Arts to Enhance Healthy Aging
A Klimczuk
Encyclopedia of Geropsychology, 1-5, 2016
52*2016
Citizen Science and Social Innovation: Mutual Relations, Barriers, Needs, and Development Factors
A Klimczuk, E Butkeviciene, M Kerla
51*2022
Outplacement dla firm-bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies-Barriers, Needs, Growth Factors)
M Klimczuk-Kochańska, A Klimczuk
47*2012
Encyclopedia of Gerontology and Population Aging
40*2019
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego
B Plawgo, A Grabska, M Klimczuk-Kochańska, A Klimczuk, J Kierklo
Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i …, 2011
37*2011
Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki
A Klimczuk
Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, 57-75, 2011
372011
Eksperci i narcyzm kulturowy–próba analizy wzajemnych relacji
A Klimczuk
Narcyzm: Jednostka− społeczeństwo− kultura, 2011
362011
Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce
A Klimczuk
Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, 92-107, 2010
362010
Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building
A Klimczuk
Conference Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students …, 2012
332012
Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy
Ł Tomczyk, A Klimczuk
32*2017
Ramowy katalog kompetencji cyfrowych
J Jasiewicz, M Filiciak, A Mierzecka, K Śliwowski, A Klimczuk, ...
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, 2015
27*2015
Causes of Crime
A Klimczuk
The SAGE Encyclopedia of Economics and Society, 308-311, 2015
25*2015
Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21st Century
A Klimczuk
LAP Lambert Academic Publishing, 2012
24*2012
Smart, Age-friendly Cities and Communities: the Emergence of Socio-technological Solutions in the Central and Eastern Europe
A Klimczuk, Ł Tomczyk
Ambient Assisted Living: Technologies and Applications, 335-359, 2016
23*2016
Cultural Capital
A Klimczuk
A. Klimczuk, Cultural Capital,[in:] D. Cook, JM Ryan (eds.), The Wiley …, 2014
22*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20