Follow
Andrzej URBANIAK
Title
Cited by
Cited by
Year
Automatyzacja w oczyszczalni ścieków, w: Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków
A Urbaniak
PZiTS Poznań, 1997 10, 485-516, 1997
200*1997
Wodociągi i kanalizacja w Polsce-tradycja i współczesność
M Sozański, Z Dymaczewski, A Urbaniak
Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych, 2002
47*2002
Utilization of intelligent control algorithms for thermal comfort optimization and energy saving
M Nowak, A Urbaniak
2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC), 270-274, 2011
372011
Oblicza ojcostwa
D Kornas-Biela
Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001
372001
Systemy monitorowania zużycia mediów w budynkach
Z Kubiak, A Urbaniak
Rynek Energii 85 (5), 22-31, 2009
172009
Management of water pipeline networks supported by hydraulic models and information systems
A Balut, A Urbaniak
2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC), 16-21, 2011
132011
Probabilistic and fuzzy aproaches to capacity expansion planning of a water supply system
R Stowiriski, A Urbaniak, J Weglarz
Proc.of the IFAC Conference - Systems analysis applied to water and related …, 1986
13*1986
Probabilistic and fuzzy approaches to capacity expansion planning of a water supply system
R Słowiński, A Urbaniak, J Węglarz
Proc. of the IFAC/IFORS Symp. Systems Analysis Applied to Water …, 1985
131985
Inwestycje teleinformatyczne w przedsiębiorstwie energetycznym
M Sroczan, EM Sroczan, A Urbaniak
Rynek Energii, 2-11, 2007
122007
Podstawy automatyki
A Urbaniak
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2001
122001
Remediacja i bioremediacja zanieczyszczonych wód i gruntów oraz wykorzystanie modelowania i technik informatycznych w inżynierii środowiska
K Bielicka, A Urbaniak
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2001
122001
Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w monitorowaniu, sterowaniu i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę i ochrony wód
EM Sroczan, A Urbaniak
VI Międzynar. Konferencja: Zaopatrzenie wodę i jakość wód, J.A.Oleszkiewicz …, 2004
102004
Sterowanie złożonych obiektów systemu zaopatrzenia w wodę
A Urbaniak
Instal, 56--60, 2014
82014
Sieci bezprzewodowe dla systemów zdalnych pomiarów
Z Kubiak, A Urbaniak
Rynek energii 4, 2-11, 2010
82010
Simulation of integrated control system for climate comfort
M Nowak, A Urbaniak
Proc. of European Simulation and Modelling Conference – St.Julians, 606-610, 2007
8*2007
Inteligentny system pomiarowy–rozwój standardu, przykładowe rozwiązania
Z Kubiak, A Urbaniak
Rynek Energii, 43--49, 2013
72013
Weryfikacja i walidacja jako niezbędne etapy tworzenia modelu symulacyjnego sieci wodociągowych
A Bałut, A Urbaniak
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 160-164, 2012
72012
Predictive control for thermal comfort optimization and energy saving
M Nowak, A Urbaniak
Modelling and Simulation, G. K.Janssens., K. Ramaekers, A. Caris (eds), 421-425, 2010
72010
Monitorowanie i sterowanie procesami wodociągowymi
A Urbaniak
Wodociągi-Kanalizacja, 36-39, 2006
72006
Multicriteria capacity expansion planning of a water supply and wastewater treatment system
R Slowiński, A Urbaniak, J Węglarz
International Journal of Modelling and Simulation 5 (4), 124-127, 1985
71985
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20