Piotr Bednarek
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Controlling a zarządzanie ryzykiem [w:] Controlling dla menedżerów
B Piotr
CeDeWu, 2013
41*2013
Controlling w zarządzaniu gminą
P Bednarek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
412007
Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych
P Bednarek
Audyt i zarzadzanie. Magazyn IIA Polska, 10-14, 2016
122016
Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych
P Bednarek
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015
122015
The impact of society on management control systems
J Greve, C Ax, DS Bedford, P Bednarek, R Brühl, J Dergård, A Ditillo, ...
Scandinavian Journal of Management 33, 253-266, 2017
82017
Premie i nagrody dla audytorów wewnętrznych a skuteczność audytu wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym
P Bednarek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 399, 41-54, 2015
72015
Wybrane determinanty tworzenia wartości dodanej przez audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych–istniejący dorobek i kierunki dalszych badań
P Bednarek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2 (NR 864), 23-34, 2015
72015
Systemy kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie, [w:] Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, red
P Bednarek
E. Nowak, CeDeWu, Warszawa, 2012
72012
Koncepcja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle regulacji prawnych i teorii naukowych
P Bednarek
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012
62012
Koncepcja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle regulacji prawnych i teorii naukowych
P Bednarek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe …, 2012
62012
Historyczne uwarunkowania rozwoju audytu wewnętrznego
P Bednarek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 9-19, 2009
52009
Stan i znaczenie harmonizacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej
P Bednarek
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 19-28, 2007
52007
Problemy ustalania wartości dodanej audytu wewnętrznego–istniejący dorobek i kierunki dalszych badań
P Bednarek
Studia Ekonomiczne 263, 61-72, 2016
42016
Samoocena audytu wewnętrznego w Polsce: stan wiedzy i kierunki dalszych badań
P Bednarek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 31-41, 2014
42014
Factors Affecting the Internal Audit Effectiveness: A Survey of the Polish Private and Public Sectors
P Bednarek
Efficiency in Business and Economics, 1-16, 2018
32018
Evaluating the usefulness of quantitative methods as analytical auditing procedures
P Bednarek
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
32016
Rola i zadania Biura Audytu Wewnętrznego oraz Departamentu Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu
EI Szczepankiewicz, P Bednarek
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia NR 72, Zeszyty Naukowe NR 833, 231-244, 2014
32014
Performance Measurement in the Internal Audit Departments in Poland - the State of the Art and Prospects for Development
P Bednarek
Olsztyn Economic Journal 9 (2), 153-164, 2014
32014
Systemy kontroli zarządczej i ich znaczenie z perspektywy naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw działających w polsce
P Bednarek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 53-69, 2013
32013
ROLA KOMITETU AUDYTU W TWORZENIU SKUTECZNEGO NADZORU KORPORACYJNEGO
P Bednarek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 49-57, 2009
32009
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20