Folgen
Selcuk Saatci
Selcuk Saatci
Department of Civil Engineering, Izmir Institute of Technology
Bestätigte E-Mail-Adresse bei iyte.edu.tr - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Effects of shear mechanisms on impact behavior of reinforced concrete beams
S Saatci, FJ Vecchio
ACI structural Journal, 2009
2992009
Nonlinear finite element modeling of reinforced concrete structures under impact loads
S Saatci, FJ Vecchio
ACI Structural Journal, 2009
932009
STRUCTURES SUBJECTED TO IMPACT LOADs
S Saatcı
University of Toronto, 2007
702007
Characterization of concrete matrix/steel fiber de-bonding in an SFRC beam: Principal component analysis and k-mean algorithm for clustering AE data
S Tayfur, N Alver, S Abdi, S Saatcı, A Ghiami
Engineering Fracture Mechanics 194, 73-85, 2018
182018
Çelik fiber katkılı etriyesiz betonarme kirişlerin davranışı
S Saatçi, B Batarlar
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 32 (4), 1143-1154, 2017
82017
Behavior of steel fiber reinforced concrete beams without stirrups
S Saatci, B Batarlar
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2017
82017
Analytical and finite element investigation of layered beams
S Saatci
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
42001
Clarifying distinctive acoustic emission signal features of a steel fiber reinforced concrete beam by parameter analysis
S Tayfur, N Alver, S Saatci
4th conference on smart monitoring, assessment and rehabilitation of civil …, 2017
32017
Effects of shear reinforcement on the behavior of reinforced concrete slabs subjected to impact loading
S Saatcı, Y Arsan
11th International Congress on Advances in Civil Engineering Istanbul, 2014
32014
Effects of steel fibers on the punching behavior of reinforced concrete slabs with different longitudinal reinforcement ratios
S Saatci, S Yaşayanlar, Y Yaşayanlar, B Batarlar
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 34 …, 2019
22019
Finite element analysis of shear-critical reinforced concrete beams under impact loading
S Saatci, FJ Vecchio
6th ASIA-Pacific Conference on Shock and Impact Loads on Structures, 2005
22005
Çelik fiber katkısının farklı boyuna donatı oranına sahip betonarme döşemelerin zımbalama davranışı üzerinde etkileri
S Saatçi, S Yaşayanlar, Y Yaşayanlar, B Batarlar
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 34 (2), 1045-1060, 2018
12018
Çelik fiber ilaveli etriyesiz betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışlarının doğrusal olayan sonlu elemanlar analizi ile belirlenmesi
S Tayfur, S Saatçi, N Alver
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 24 (3), 397-402, 2018
12018
Behavior of Reinforced Concrete Slabs Subjected to Impact Loading
S Saatcı, B Batarlar
Proceedings of 10th International Congress on Advances in Civil Engineering …, 2012
12012
Numerical investigation on the behavior of reinforced concrete slabs strengthened with carbon fiber textile reinforcement under impact loads
B Batarlar, S Saatci
Structures 41, 1164-1177, 2022
2022
Constitutive equation determination and dynamic numerical modelling of the compression deformation of concrete
SB Seven, MA Çankaya, Ç Uysal, A Tasdemirci, S Saatçi, M Güden
Strain 57 (2), e12377, 2021
2021
Çelik fiberli betonarme kirişte akustik emisyon aktivitelerinin Ib değeri analizi ile değerlendirilmesi
S Tayfur, N Alver, S SAATCI
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 34 (1), 309-318, 2019
2019
The Investigation of Low-velocity Drop Weight Impact on Concrete Plates
A Tasdemirci, SB Seven, MA Cankaya, C Uysal, S Saatci, M Guden
2018-Sustainable Industrial Processing Summit 4, 117-124, 2018
2018
Determination of the behavior of steel fiber reinforced concrete beams without stirrups under bending by nonlinear finite element analysis
S Tayfur, S Saatcı, N Alver
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 24 (3), 397-402, 2018
2018
Beton için Yeni Bir Statik ve Dinamik Mekanik Karakterizasyon Metodolojisi Geliştirilmesi
A TAŞDEMİRCİ, M GÜDEN, S SAATCI
2017
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20