Folgen
Şenol Arslantaş
Şenol Arslantaş
Assistant Professor at Istanbul University Department of Political Science and International
Bestätigte E-Mail-Adresse bei istanbul.edu.tr - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Does the Electoral System Foster a Predominant Party System? Evidence from Turkey
D Arslantaş, Ş Arslantaş, A Kaiser
Swiss Political Science Review, 2020
242020
How does clientelism foster electoral dominance? Evidence from Turkey
D Arslantaş, Ş Arslantaş
Asian Journal of Comparative Politics 7 (3), 559-575, 2022
192022
Keeping power through opposition: party system change in Turkey
D Arslantaş, Ş Arslantaş
New Perspectives on Turkey 62, 27-50, 2020
162020
Küçük Hayaller, Büyük Başarısızlıklar: Syriza’nın Yükselişi ve Düşüşü
Ş Arslantaş, D Arslantaş
Amme İdaresi Dergisi 52 (4), 91-116, 2019
82019
Fransa’da Değişen Siyasal Paradigma Çerçevesinde Radikal Solun Yükselişi
Ş Arslantaş, D Arslantaş
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 8 (1), 1-26, 2020
72020
Kimlik siyasetleri ve kimlik mücadelelerinin chp ve sosyal demokrasi ilişkisine etkisi
E Yunus, COP Burak, A Aladağ, Ş Arslantaş
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 73 (3), 731-762, 2018
52018
Küreselleşme Karşısında Sosyal Demokrasi’nin Konumu: CHP Örneği Üzerine Bir Alan Araştırması
Y Emre, B Cop, Ş Arslantaş, A Aladağ
Uluslararası İlişkiler Dergisi 14 (53), 111-128, 2017
52017
The evolution of the party model in Turkey: from cadre to cartel parties?
D Arslantaş, Ş Arslantaş
British Journal of Middle Eastern Studies 50 (3), 609-626, 2023
42023
Almanya'da Popülist Alternatif: Die Linke Örneği
Ş Arslantaş, D Arslantaş
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 38 (3 …, 2020
42020
Populism and crisis: Evidence from the periphery of Europe
Ş Arslantaş, D Arslantaş
Mediterranean Politics, 1-22, 2023
32023
‘Doğu Sorunu’ve ‘Sosyal Adalet:’Talebi Bağlamında Alman Radikal Solu ve PDS (1990-2007)
Ş ARSLANTAŞ, D Arslantaş
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 76 (1), 231-256, 2021
22021
Clientelism, partisanship, and ideology
D Arslantaş, Ş Arslantaş
International Area Studies Review 26 (3), 235-251, 2023
12023
From “permanent opposition” to the “power”: Anti-systemic parties in Turkey
D Arslantaş, Ş Arslantaş
Party Politics, 13540688231151660, 2023
12023
Avrupada değişen siyasal paradigma çerçevesinde yeni sol reformist partiler: Yunanistan, Fransa ve Almanya örnekleri
Ş Arslantaş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
12019
The Political analysis of the Syrian crises and the zero-problem policy with Syria
Ş Arslantaş
Middle East Technical University, 2013
12013
Siyasi İzolasyondan Normalleşmeye: Fransa’da Ulusal Cephe (FN) Örneği
Ş ARSLANTAŞ
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 107-134, 2023
2023
Keeping power through opposition: Party system change in Turkey–ADDENDUM
D Arslantaş, Ş Arslantaş
New Perspectives on Turkey 63, 253-253, 2020
2020
Ana Akım Aktörlerin Düşüşü Bağlamında Popülist Sağın Yükselişi
Ş Arslantaş, D Arslantaş, R Telli
Siyaset Teorisinde Güncel Tartışmalar, 51-66, 2020
2020
Avrupa'da Krizler Kıskacında Popülizm Olgusu
Ş Arslantaş, D Arslantaş
Siyaset Teorisinde Güncel Tartışmalar, 11-28, 2020
2020
Small Dreams, Big Failures: The Rise and Fall of Syriza
S Arslantas, D Arslantas
Amme Idaresi Derg. 52 (4), 91-117, 2019
2019
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20