Follow
Михайло Сідоров
Михайло Сідоров
ХНУ імені В.Н. Каразіна, факультет міжнародних відносин та туристичного бізнесу
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційний розвиток інформатизації готельного бізнесу в умовах глобалізації світового господарства
НА Казакова, АС Перепелиця, МВ Сідоров
Проблемы экономики, 21-25, 2017
92017
Україна на світовому ринку туристичних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія
МВ Сідоров, ОЄ Юрченко, СО Юрченко
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2017
72017
Дослідження стратегічних перспектив розвитку інтеграційних процесів України у глобальній системі міжнародної торгівлі
ВО Бабенко, ВО Петухова, МВ Сідоров
Технологический аудит и резервы производства 3 (5 (29)), 41-48, 2016
52016
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХІДУ ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ КРАЇН СВІТУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація
ВО Бабенко, АС Перепелиця, МВ Сідоров
by the Academic Council of Aleksandras Stulginskis University (26.12. 2016), 2016
42016
Кластерний підхід до оцінки рівня інформатизації країн світу в умовах міжнародної глобалізації
ВО Бабенко, АС Перепелиця, МВ Сідоров
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 154, 2016
42016
пЕРСпЕкТИвИ укРАїНСькО-кАНАДСькИх вІДНОСИН у кОНТЕкСТІ пІДпИСАННя угОДИ пРО вІльНу ТОРгІвлю CufTa
МВ Сідоров
Бизнес информ, 84-90, 2017
22017
Методичні підходи до оцінювання торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою
МВ Сідоров
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
22017
Особливості функціонування економіки Канади на сучасному етапі її розвитку
МВ Сідоров
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
22016
Українсько-канадські торговельно-економічні відносини як геоекономічний вектор зовнішньоекономічної стратегії України
МВ Сідоров
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора …, 2017
12017
Порівняльний аналіз передумов ведення зовнішньої торгівлі України та Канади
МВ Сідоров
IІI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ" ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ …, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10