Folgen
Asst. Prof. Dr. Cemalettin Öcal Fidanboy
Asst. Prof. Dr. Cemalettin Öcal Fidanboy
OSTIM Technical University
Bestätigte E-Mail-Adresse bei ostimteknik.edu.tr - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Sinizm, Tükenmişlik ve Kişilik Arasındaki İlişkiler: Bilişim Sektörü Çalışanları Kapsamında Bir İnceleme
H Alan, CÖ Fidanboy
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1, 165-176, 2013
562013
Kaynak Bağımlılığı ve Stratejik İş Birliği İlişkisi: Kaynak Özelliklerinin İş Birliği Oluşumuna Etkileri
CÖ Fidanboy, H Alan
Savunma Bilimleri Dergisi 12 (1), 123-145, 2013
112013
Sinizm, Tükenmişlik ve Kişilik İlişkisi: Bilişim Sektörü Çalışanları Kapsamında Bir İnceleme
H Alan, CÖ Fidanboy
Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 2012
102012
Koşul Bağımlılık Bakış Açısıyla Örgüt Yapısı ve İnovasyon Stratejisi İlişkisi: Elektronik Sektöründe Bir İnceleme
H Alan, CÖ Fidanboy
Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 157, 2013
52013
Yenilik İkliminin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Bilişim Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
CÖ Fidanboy, M FİDANBOY
Business & Management Studies: An International Journal 6 (3), 362-378, 2018
42018
Ulusal Ar-Ge Politikaları Bağlamında Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Yaklaşımı: Teknokentler Örneği
CÖ Fidanboy
Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
42016
Örgütlerin Kesikli Teknolojik Değişimlere Uyumu: Teknoloji ve Örgüt İlişkisine Düşünsel Bir Bakış
CÖ Fidanboy
Akademik Hassasiyetler 7 (14), 341-360, 2020
22020
Çalışanların Yaşam Doyumuna Yönelik Algıları, Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri ve Akış Deneyimi Arasındaki İlişkiler: bilişim sektörü örneği
CÖ Fidanboy
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 12, 822-849, 2019
22019
The Impact of Innovation Climate on Organizational Identification: A Research on IT Sector Employees
CÖ Fidanboy, M Fidanboy
Business & Management Studies: An International Journal 6 (3), 362, 2018
22018
BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE TEMEL YETENEK TABANLI STRATEJİLER: CMMI MODELİ ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME
CÖ Fidanboy, HO Yeloğlu
12017
Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri
CÖ Fidanboy, M Yücel, MR Tolun
Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildiri Kitabı, 187-191, 2010
12010
Yazılım Süreç İyileştirmede CASE Aracı Kullanımının CMMI Süreç Yönetimi Kategorisi Açısından Değerlendirilmesi
CÖ Fidanboy, MR Tolun
Cankaya University Journal of Science and Engineering 7 (2), 2010
12010
İŞLETMELERİN YEŞİL BİLİŞİM STRATEJİLERİNİN AHP YÖNTEMİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: BİLİŞİM İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
CÖ FİDANBOY
Yönetim Bilimleri Dergisi, 127-149, 2022
2022
Human and Robot Employees in the Future of Businesses: An Evaluation in the Context of Society 5.0
CÖ Fidanboy
Equinox Journal of Economics Business and Political Studies 9 (1), 107-127, 2022
2022
Öz Liderlik Stratejileri ve Bireysel Yenilikçilik: Başarılı Yaşlanma Üzerine Bir Araştırma
CÖ Fidanboy
Abant Sosyal Bilimler Dergisi 22 (1), 107-122, 2022
2022
Ar-Ge Yönetimi Üzerine Stratejik Düşünceler: Temel Yetenek Tabanlı Bir Yönetişim Modeli Önerisi
CÖ Fidanboy, AS Sargut
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 89-107, 2021
2021
AHP Yöntemi ile Dinamik Müfredat Geliştirme: OSTİM Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde Bir Uygulama
R BAYRAK, CÖ FİDANBOY, O GÜLHAN, A UÇUCU
Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi 5 (2 …, 2021
2021
Dijital İnovasyon Stratejileri
CÖ Fidanboy
Dijital Gelecek Dijital Dönüşüm - Editörler: Doç. Dr. İnci Erdoğan Tarakçı …, 2021
2021
Sanal Takım Yönetimi İçin Öz Liderlik Stratejilerini Anlamak: Birey ve Takım Düzeyinde Bir İnceleme
CÖ Fidanboy
Yönetim-Strateji-Organizasyon: Teoride ve Uygulamada - ISBN: 9786257530125 …, 2021
2021
Tasarımlamacı Örgüt Tipolojilerinin Kaynak Tabanlı Stratejik Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi
CÖ Fidanboy
Yönetim ve Organizasyon Çalışmaları - AYBAK/2021 Bölüm 15 - Editor: Prof.Dr …, 2021
2021
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20