Jan Maciejewski
Title
Cited by
Cited by
Year
Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna
M Jan
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 3364, 1-237, 2012
77*2012
Oficerowie Wojska Polskiego w okresie przemian społecznej struktury i wojska: studium socjologiczne
J Maciejewski
Wydawn. Uniw. Wrocławskiego 2475, 1-238, 2002
39*2002
Zawód oficera Wojska Polskiego w toku transformacji: Socjologia
J Maciejewski, I Wolska-Zogata, I Wolska-Zogata
Wydawn. Uniw. Wrocławskiego (Wrocław), 2004
282004
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego
J Maciejewski
Wdawn. Uniwersytetu Wrocawskiego, 2006
212006
Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne
J Maciejewski, O Nowaczyk
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005
142005
Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego
J Maciejewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001
112001
Samokształcenie w procesie nauczania
J Maciejewski
Dom Wydawniczy" Bellona", 1998
101998
Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa: socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych
K Dojwa, J Maciejewski
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007
92007
Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany: kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych
J Maciejewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010
82010
Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym
W Horyń, J Maciejewski
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007
82007
Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych
J Maciejewski
Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2009
62009
Sylwetka kobiety w służ-bach zbrojnych RP–charakterystyka socjograficzna
J Maciejewski
W:„Wojskowa służba kobiet a restrukturyzacja Sił Zbrojnych”, Agencja …, 2002
62002
Rekrutacja do grup dyspozycyjnych: socjologiczna analiza problemu
J Maciejewski
Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2011
32011
Oficerowie grup dyspozycyjnych.: socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego
T Kołodziejczyk, D Kozerawski, J Maciejewski
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008
32008
Podoficerowie zawodowi Wojska Polskiego: studium socjologiczne
J Maciejewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008
32008
Samokształcenie podchorążych jako determinant przygotowania profesjonalnego i karier zawodowych oficerów WP
J Maciejewski
Wyd. AON, Warszawa, 1996
31996
Uczestnictwo kobiet w Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji: analiza socjologiczna
DK Maciejewski Jan
Uczestnictwo kobiet w Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji: analiza …, 2012
22012
Profesjonalizm a kariera zawodowa w systemie kształcenia szkoły wyższej społeczeństwa postindustrialnego
J Maciejewski
Logistics and Transport 6, 113-122, 2008
22008
Podchorążowie Sił Zbrojnych RP jako grupa studencka
J Maciejewski
AUW, 1997
21997
Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy
W Horyń, J Maciejewski
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20