Emilia Soroko
Title
Cited by
Cited by
Year
Wywoływanie autonarracji w badaniach psychologicznych: Ocena (auto) narracyjności wypowiedzi
E Soroko
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009
182009
The Presentation of Self in Letters of Application: A Mixed‐Method Approach
E Soroko
Journal of Employment Counseling 49 (1), 4-17, 2012
152012
Aktywność autonarracyjna osób z różnym poziomem organizacji osobowości
E Soroko
Opowieści o bliskich związkach, 2014
112014
Poziom autonarracyjności wypowiedzi i użyteczność wybranych sposobów ich generowania
E Soroko
Instytut Psychologii UAM, 2007
112007
Motivation and consequences of lying. A qualitative analysis of everyday lying
B Arcimowicz, K Cantarero, E Soroko
Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 16 (3), 2015
92015
Style socjoterapeutycznej pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą z perspektywy czynników pomocowych
B Jankowiak, E Soroko
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014
92014
Kwestionariusz Inklinacji Autonarracyjnej (IAN-R)–pomiar skłonności do narracyjnego opracowywania i relacjonowania doświadczenia
E Soroko
Studia Psychologiczne (Psychological Studies) 51 (1), 2013
82013
" A Scientific Journey". On Experiencing Qualitative Research.
A Słysz, E Soroko
Baltic Journal of Psychology 13 (1), 2012
72012
Between verbalization and reflection: Referential activity and narrative processes in borderline personality organization.
D Górska, E Soroko
Psychoanalytic Psychology 34 (4), 422, 2017
62017
Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej
L Cierpiałkowska, E Soroko
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017
62017
Socjoterapia jako forma pomocy psychopedagogicznej
B Jankowiak, E Soroko
Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka, 2013
6*2013
Określanie wad i zalet metod generowania autonarracji
E Soroko
Badania narracyjne w psychologii, 2010
62010
Zaburzenia osobowości w modelach medycznych iw psychologii różnic indywidualnych
L Cierpiałkowska, E Soroko
W: L. Cierpiałkowska, E. Soroko (red.), Zaburzenia osobowości. Problem …, 2014
52014
Zmiana w terapiach narracyjnych
E Soroko
W: J. Słapińska (red.). Nowe kontra stare. Rola stałości i zmienności w …, 2008
52008
Socjoterapia a inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,[w:] Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
B Jankowiak, E Soroko
Teoria i praktyka, 0
5
Internal relationship patterns in borderline and neurotic personality organization: An analysis of self-narratives
E Soroko
Polish Journal of Applied Psychology 12 (3), 9-28, 2014
42014
Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
B JANKOWIAK, E SOROKO
Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka, 2013
42013
Dlaczego metafora działa? Pytanie o skuteczność terapeutyczną w świetle wiedzy o metaforze
E Soroko
42006
Levels of personality organization and internal relational patterns.
E Soroko, L Cierpiałkowska
Current Issues in Personality Psychology, 2018
32018
Kompetencja narracyjna jako obszar nauczania i oceny w edukacji
E Soroko, J Wojciechowska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20