MIRELA BORCHIN
MIRELA BORCHIN
Verified email at e-uvt.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Vademecum n lingvistică
MI Borchin
Editura Excelsior Art, 2004
112004
Paradigme ale comunicării: limbaje şi limbi
MI Borchin
Excelsior, 2001
112001
Exploring European writing cultures: Country reports on genres, writing practices and languages used in European higher education
O Kruse, M Chitez, B Rodriguez, M Castell, H Gruber, F Sofianou-Mullen, ...
ZHAW Zrcher Hochschule fr Angewandte Wissenschaften, 2016
72016
Manual de ortografie și punctuație
MI Borchin
52007
Valorile modale ale conjunctivului
MI Borchin
Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria ştiinţe filologice, 73-92, 2007
52007
Dicţionar de comunicare (lingvistică, literară), vol. I-III
D Comloşan, M Borchin
Editura Excelsior Art, Timişoara 2005, 2002
52002
Dicţionar de comunicare (lingvistică, literară), vol. I-III
D Comloşan, M Borchin
Editura Excelsior Art, Timişoara 2005, 2002
52002
Academic writing in Romania: A contrastive analysis of BA thesis introductions in Romanian and English
C Băniceru, MI Borchin, C Doroholschi, D Tucan
Qvaestiones Romanicae, 331-344, 2012
42012
Semantica modurilor incertitudinii
MI Borchin
Ed. Excelsior Art, 2011
42011
Conjunctivul n enunţurile performative
MI Borchin
Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria ştiinţe filologice, 96-117, 2010
42010
Comunicare și argumentare: teorie și aplicații
MI Borchin
Editura Excelsior Art, 2007
32007
Comunicarea orală
MI Borchin
Excelsior Art, 2006
32006
Lingvistica n ştiinţa secolului al XX-lea
MI Borchin
Ed. Excelsior, 2001
32001
Modalitatea şi predicatul verbal compus
MI Borchin
Helicon, 1999
31999
The metatextual role of introductions to BA papers
L Pungă, M Borchin
Romanian Journal of English Studies 11 (1), 36-47, 2014
22014
Aspecte ale interlingvismului n lucrările de licenţă
MI BORCHIN
22014
Conjunctivul ca modalizator deontic
MI Borchin
Lucrările celui de-al doilea Simpozion Internațional de Lingvistică…, 2009
22009
Dicționar de comunicare: lingvistică și literară
D Comloșan
Excelsior Art, 2005
22005
O sugestie de natură terminologică: potenţial n loc de condiţional
MI Borchin
Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria ştiinţe filologice, 73-80, 2009
12009
Comunicare şi argumentare
M Borchin
Teorie şi aplicaţii, Editura Excelsior Art, Timişoara, 36, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20