Małgorzata Gamian-Wilk
Małgorzata Gamian-Wilk
SWPS University Wroclaw Faculty of Psychology
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Personality traits as predictors or outcomes of being exposed to bullying in the workplace
A Podsiadly, M Gamian-Wilk
Personality and Individual Differences 115, 43-49, 2017
392017
Does bullying increase compliance?
M Gamian-Wilk
Bullying: A social influence perspective; P. Nail, Simon, J. (red.)., 2015
282015
Does bullying increase compliance?
M Gamian-Wilk
Social Influence 8, 131-148, 2013
282013
Mobbing w miejscu pracy. Przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami
M Gamian-Wilk, L Grzesiuk
Psychologia Społeczna 11 (3(38)), 244-254, 2016
13*2016
Beliefs in having fixed or malleable traits and willingness to help: Implicit theories and sequential social influence techniques
M Gamian-Wilk, K Lachowicz-Tabaczek
Polish Psychological Bulletin, 2009
92009
Coping strategies to exposure to workplace bullying
M Gamian-Wilk, B Bjřrkelo, K Madeja-Bien
Educational Forum, 2017
52017
Implicit theories and compliance with the foot-in-the-door technique
M Gamian-Wilk, K Lachowicz-Tabaczek
Versita, 2007
52007
Current Psychology in Poland: Review of History and Challenges for the Future
M Gamian-Wilk, B Zimon-Dubowik
Journal of Russian and East European Psychology 50 (03), 3-8, 2012
42012
Podmiotowe uwarunkowania podatności na mobbing
M Gamian-Wilk
Wydawnictwo Olech, 2010
42010
Bierność jako strategia radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy
M Gamian-Wilk, B Zimoń-Dubowik
ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008
42008
Ostracism in the Workplace
M Gamian-Wilk, K Madeja-Bien
Special Topics and Particular Occupations, Professions and Sectors …, 2018
32018
The use of mimicry to improve evaluation of unsought beverages
W Kulesza, D Dolinski, M Migon, A Rizulla, M Gamian-Wilk, T Grzyb
Food Quality and Preference, 2017
32017
Uległość w bliskich relacjach
K Doroszewicz, M Gamian-Wilk
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015
32015
Being inconsistent and compliant: The moderating role of the preference for consistency in the door-in-the-face technique
K Cantarero, M Gamian-Wilk, D Dolinski
Personality and Individual Differences 115, 54-57, 2017
22017
Workplace bullying as an arena of social influence: a review of tactics in the bullying process
M Gamian-Wilk, K Wilk, ES Meyer
Forum Oświatowe 29 (1 (57)), 79-96, 2017
22017
O wybranych skutkach wykluczenia społecznego
K Madeja-Bien, M Gamian-Wilk
Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2017
2*2017
Przestrzenie manipulacji społecznej
D Doliński, M Gamian-Wilk
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
2*2014
Przyjmowanie nieadaptacyjnych strategii autoprezentacji jako rezultat zagrożonej tożsamości zawodowej osób długotrwale bezrobotnych
M Gamian-Wilk, K Borejko, A Gwara, J Paszko, K Stokłosa
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008
22008
Strategie radzenia sobie polskiej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z wykluczeniem społecznym
M Gamian-Wilk, M Szecówka-Nowak
Psychologia Wychowawcza 59, 25-40, 2020
12020
The role of personality in the form of temperament in relation to bullying at work
M Gamian-Wilk, B Bjorkelo
Polish Psychological Bulletin, 237-246, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20