Obserwuj
Prace Literaturoznawcze
Prace Literaturoznawcze
Zweryfikowany adres z uwm.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
W obliczu aksjologicznej próżni. O rozpadzie świata wartości w literaturze Młodej Polski iw prozie najnowszej
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Pijane syreny i niespełniona utopia.
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Działalność literacka, wydawnicza i społeczno-oświatowa Andrzeja Samulowskiego
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Najnowsza proza olsztyńskich twórców. Rekonesans
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Elementy powieści postmodernistycznej w Magu Johna Fowlesa
UWMP LITERATUROZNAWCZE
„Grand Tour” XXI wieku-o blogach z podróży
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Przemiany we współczesnej refleksji literaturoznawczej. O homogenizacji dyskursów
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Dziecko w kilku wcieleniach-o Zbiorze rytmów Kaspra Miaskowskiego
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Głos w sprawie edycji polskich romansów czasów saskich
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Obok kanonu. Poezja kobiet w przestrzeni literatury po 1945 roku
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Działalność Towarzystwa Literatów Ludowych w zakresie promocji literatury ludowej w dwudziestoleciu międzywojennym
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Przewartościowanie tradycji ezopowej w bajkach Juliana Ejsmonda Konik polny
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Utopie Ryszarda Kapuścińskiego1
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Jak wyjść z getta? O poszukiwaniu nowych dróg w badaniu literatury staropolskiej
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Między rzeczywistością a fikcją w relacji z podróży Marii Wirtemberskiej Niektóre
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Lubuskie panopticum Janusza Olczaka, czyli wyczerpane inspiracje pojałtańskiej
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Metafizyczny obraz miłości w The Good-Morrow J. Donne’
UWMP LITERATUROZNAWCZE
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17