Folgen
Paweł Oglęcki
Paweł Oglęcki
doktor habilitowany SGGW w Warszawie
Bestätigte E-Mail-Adresse bei sggw.edu.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Hydromorphological complexity as a driver of the diversity of benthic invertebrate communities in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians
B Wyżga, P Oglęcki, A Radecki-Pawlik, T Skalski, J Zawiejska
Hydrobiologia 696, 29-46, 2012
592012
Interpretation of the invertebrate-based BMWP-PL index in a gravel-bed river: insight from the Polish Carpathians
B Wyżga, P Oglęcki, H Hajdukiewicz, J Zawiejska, A Radecki-Pawlik, ...
Hydrobiologia 712, 71-88, 2013
542013
Chlorophyll a fluorescence of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) varieties under long term exposure to shade.
P DĄBROWSKI, B PAWLUŚKIEWICZ, AH Baczewska, P OGLĘCKI, ...
Zemdirbyste-Agriculture 102 (3), 2015
492015
Responses of fish and invertebrates to floods and droughts in Europe
M Piniewski, C Prudhomme, MC Acreman, L Tylec, P Oglęcki, T Okruszko
Ecohydrology 10 (1), e1793, 2017
412017
Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountain river: Case study of the Biała, Polish Carpathians
B Wyżga, A Amirowicz, P Oglęcki, H Hajdukiewicz, A Radecki-Pawlik, ...
Limnologica 46, 58-69, 2014
382014
Diversity of macroinvertebrate communities as a reflection of habitat heterogeneity in a mountain river subjected to variable human impacts
B Wyżga, P Oglęcki, A Radecki‐Pawlik, J Zawiejska
Stream restoration in dynamic fluvial systems: Scientific approaches …, 2011
352011
Assessment of river hydromorphological quality for restoration purposes: an example of the application of RHQ method to a Polish Carpathian river
H Hajdukiewicz, B Wyżga, J Zawiejska, A Amirowicz, P Oglęcki, ...
Acta Geophysica 65, 423-440, 2017
342017
Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny Dunajec
P Mikuś, B Wyżga, A Radecki-Pawlik, J Zawiejska, A Amirowicz, P Oglęcki
Geomorphology 272, 43-54, 2016
272016
Ecological state of a mountain river before and after a large flood: Implications for river status assessment
H Hajdukiewicz, B Wyżga, A Amirowicz, P Oglęcki, A Radecki-Pawlik, ...
Science of the Total Environment 610, 244-257, 2018
242018
Ecohydrological conditions in two catchments in the Gorce Mountains: Jaszcze and Jamne streams–Western Polish Carpathians
A Radecki-Pawlik, A Bucała, K Plesiński, P Oglęcki
Ecohydrology & Hydrobiology 14 (3), 229-242, 2014
152014
Index‐based analysis of climate change impact on streamflow conditions important for Northern Pike, Chub and Atlantic salmon
J O'Keeffe, M Piniewski, M Szcześniak, P Oglęcki, P Parasiewicz, ...
Fisheries Management and Ecology 26 (6), 474-485, 2019
142019
Scientific monitoring of immediate and long-term effects of river restoration projects in the Polish Carpathians
B Wyżga, A Amirowicz, A Bednarska, A Bylak, H Hajdukiewicz, R Kędzior, ...
Ecohydrology & Hydrobiology 21 (2), 244-255, 2021
122021
Responses of fish and invertebrates to floods and droughts in Europe. Ecohydrology. 2017; 10 (1): e1793
M Piniewski, C Prudhomme, MC Acreman, L Tylec, P Oglęcki, T Okruszko
81793
Impact of the restoration of an incised mountain stream on habitats, aquatic fauna and ecological stream quality
P Mikuś, B Wyżga, A Bylak, K Kukuła, M Liro, P Oglęcki, A Radecki-Pawlik
Ecological Engineering 170, 106365, 2021
62021
Effect of a summer flood on benthic macroinvertebrates in a medium-sized, temperate, lowland river
S Chattopadhyay, P Oglęcki, A Keller, I Kardel, D Mirosław-Świątek, ...
Water 13 (7), 885, 2021
62021
Revealing the influence of hyporheic water exchange on the composition and abundance of bottom-dwelling macroinvertebrates in a temperate lowland river
M Grygoruk, E Szałkiewicz, M Grodzka-Łukaszewska, ...
Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, 37, 2021
42021
Influence of Fish Ponds on the Benthic Invertebrate Composition in Hydrological Networks of Selected Fish Farms in Southern Poland
M Jakubiak, B Bojarski, M Bień, B Stonawski, P Oglęcki
Folia Biologica (Kraków) 70 (1), 11-18, 2022
32022
Natural and Geomorphological Response of the Small Lowland River Valley for Anthropogenic Transformation
P Oglęcki, PS Ostrowski, M Utratna-Żukowska
Resources 10 (10), 97, 2021
32021
Zróżnicowanie biocenotyczne odcinków doliny Wkry o różnym stopniu przekształceń antropogenicznych
P Oglecki, K Pachuta, Z Popek, M Wasilewicz
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 12 (2 [27]), 2003
32003
Zróżnicowanie zespołów makrozoobentosu jako odzwierciedlenie różnorodności siedliskowej w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji [Diversity of …
B Wyżga, P Oglęcki, A Radecki-Pawlik, J Zawiejska
Stan środowiska rzek południowej Polski–znaczenie środowiskowe, degradacja i …, 2013
22013
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20