Folgen
Krzysztof Maczka
Krzysztof Maczka
Faculty of Sociology, Adam Mickiewicz University
Bestätigte E-Mail-Adresse bei amu.edu.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Application of the ecosystem services concept in environmental policy—A systematic empirical analysis of national level policy documents in Poland
K Maczka, P Matczak, A Pietrzyk-Kaszyńska, M Rechciński, A Olszańska, ...
Ecological Economics 128, 169–176, 2016
562016
The ecosystem services concept as a tool for public participation in management of Poland’s Natura 2000 network
K Maczka, P Chmielewski, A Jeran, P Matczak, CJ van Riper
Ecosystem services 35, 173-183, 2019
212019
E-partycypacja: zastosowania sondażu internetowego jako narzędzia partycypacyjnego
P Matczak, K Maczka, M Milewicz
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1, 239-256, 2015
152015
Conflicts in ecosystem services management: Analysis of stakeholder participation in natura 2000 in Poland
K Maczka, P Matczak, A Jeran, PJ Chmielewski, S Baker
Environmental Science & Policy 117, 16-24, 2021
122021
Improving methods to calculate the loss of ecosystem services provided by urban trees using LiDAR and aerial orthophotos
K Zięba-Kulawik, P Hawryło, P Wężyk, P Matczak, P Przewoźna, A Inglot, ...
Urban Forestry & Urban Greening 63, 127195, 2021
82021
From framework to boundary object? Reviewing gaps and critical trends in global energy justice research
K Iwińska, A Lis, K Mączka
Energy Research & Social Science 79, 102191, 2021
62021
Usługi ekosystemów na obszarach cennych przyrodniczo z perspektywy różnych grup interesariuszy
A Pietrzyk-Kaszyńska, M Rechciński, A Olszańska, K Mączka, P Matczak, ...
Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2016
62016
Aktywizacja społeczna wspólnot terytorialnych w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza samorządu terytorialnego
P Matczak, A Jeran, K Maczka, M Nowak, P Śliwa
Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 3, 335-349, 2015
42015
Sąd obywatelski–aplikacja w warunkach polskich
K Mączka, P Matczak
Przypadek ulicy Umultowskiej w Poznaniu,„Samorząd Terytorialny, 2014
4*2014
Use of Bi-Temporal ALS Point Clouds for Tree Removal Detection on Private Property in Racibórz, Poland
P Przewoźna, P Hawryło, K Zięba-Kulawik, A Inglot, K Mączka, P Wężyk, ...
Remote Sensing 13 (4), 767, 2021
32021
Budżety obywatelskie w województwie wielkopolskim: stan obecny i perspektywy na przyszłość
P Matczak, M Sadło, K Mączka
Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, 26-31, 2015
32015
Connection between ecosystem services of woody plants in the municipality of Czerwonak and administrative decisions on felling trees and shrubs
PJ Chmielewski, P Wysocka, P Matczak, K Maczka, H Krzyżyńska
Ekonomia i Środowisko, 223-234, 2016
22016
Is the ecosystem services concept useful in Polish policy making? Qualitative analysis of experts perception
K Maczka, P Matczak
Ekonomia i Środowisko, 68-75, 2014
22014
Models of Participatory Budgeting. Analysis of Participatory Budgeting Procedures in Poland
K Mączka, A Jeran, P Matczak, M Milewicz, G Allegretti
Polish Sociological Review 216 (4), 473-492, 2021
12021
D6. 1 Overview report of ethical issues associated with CCS and with Shale Gas R&D
K Iwińska, K Maczka
12018
Kto wdraża budżet obywatelski, a kto nie? Porównanie wielkopolskich gmin pod kątem zamożności oraz poziomu aktywności społecznej
A Jeran, P Matczak, K Mączka
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 121-132, 2018
12018
Charakterystyka procedur budżetów obywatelskich w wielkopolsce
A Jeran, K Mączka, P Matczak, M Milewicz
Studia Humanistyczne AGH 16, 43-57, 2017
12017
Why Consultations? The public participation in water management and local spatial planning in two Polish cases
P Matczak, M Misiewicz, M Milewicz, K Mączka
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 103-118, 2016
12016
Cost-Effectiveness of CCTV Surveillance Systems: Evidence from a Polish City
P Matczak, A Wójtowicz, A Dąbrowski, K Mączka
European Journal on Criminal Policy and Research, 1-23, 2022
2022
Ranking ecosystem services delivered by trees in urban and rural areas
P Przewoźna, K Mączka, M Mielewczyk, A Inglot, P Matczak
Ambio, 1-15, 2022
2022
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20