ECE  AKSU ARMAĞAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve menşe ülke etkisinin cetscale ölçeği ile değerlendirilmesi
EA Armağan, Ö Gürsoy
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3 (2), 67-77, 2011
442011
Internet üzerinden alışveriş: demografik faktörlerin, bireysel ihtiyaçların etkisi üzerine ampirik bir değerlendirme
EA ARMAĞAN, AH TURAN
252014
YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE AYDIN BÖLGESİNDEKİ TÜKETİCİLERİN ÇEVREYE DUYARLI ÜRÜNLERI KULLANMA EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
E Armağan, HE Karatürk
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (1), 1-17, 2014
222014
Aydın İlinde Küçük ve Orta Ölçekli Tarıma Dayalı Sanayi işletmelerinn Genel Özellikleri ve İhracat Sorunları
E Armağan
Tarım Ekonomisi Dergisi 10 (2), 13-25, 2004
112004
Y Kuşağının Kompulsif Satın Alma Davranışına Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma
Y Kaderli, EA Armağan, KS Efe
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 46 (2), 188-210, 2017
92017
Türkiye’de internet bankacılığı kullanımında demografik faktörlerin tüketici algısına etkisi üzerine ampirik bir çalışma
E Armağan, E Temel
CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 411-436, 2016
92016
Mobil pazarlama ve üniversite öğrencilerinin mobil pazarlama algısı: Nazilli’deki üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma
E Armağan, A Gider
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 5 (17), 27-44, 2014
9*2014
Avrupa Birligi Sürecinde KOBI’lerin Ihracat Pazarlaması Sorunları: Aydın Ilindeki Küçük ve Orta Ölçekli Tarıma Dayalı Sanayi Isletmeleri Için Bir Uygulama
EA Armagan
Adnan Menderes Üniversitesi, Doktora Tezi, 2003
9*2003
Y KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN MODA BLOGLARINA YÖNELİK TUTUMUNUN SATIN ALMA NİYETİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
EA Armagan, SE Küçükkambak
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2015
72015
Türkiye’de Her şey Dahil Sistem Uygulayan Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti: Bir Alan Araştırması
A Bostan, EA Armağan, N Süklüm
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları (Akademik Fener), 32-53, 2006
7*2006
Fenomen pazarlaması: youtube güzellik vloggerları üzerine bir araştırma
E Armağan, MC Doğaner
1st International Congress of Political Economic and Financial Analysis, 223-234, 2018
62018
Üniversite öğrencilerinin giyim tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma
E Armağan, M Taşdelen
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 4 (1), 85-95, 2012
62012
Tüketici Marka İlginliği İle Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki: Genç Tüketicilerde Cep Telefonu Örneği
E Armağan, A Gider
http://isarder.org/2017/vol.9_issue.4_article36_full_text.pdf İşletme …, 2017
42017
PEER COMMUNICATION AND IMPACTS ON PURCHASING DECISIONS: AN APPLICATION ON TEENAGERS
E Armağan, A Çetin
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES 5 (2), 60-72, 2013
42013
SATIŞ ELEMANLARININ STRES DÜZEYLERİNİN PERFORMANSLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
E Armağan, S Kubak
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2), 34-50, 2013
42013
SEYAHAT BLOGLARININ DESTİNASYON SEÇİMİNE ETKİSİ
MC DOĞANER, E ARMAĞAN
https://www.journalagent.com/pausbed/pdfs/PAUSBED_2018_30_223_237.pdf, 2018
2*2018
REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E Armağan, Ö Gürsoy
Global Business Research Congress (GBRC), May 24-25, 2017, Istanbul, Turkey …, 2017
2*2017
ÜRÜNLERE OLAN İLGİLENİMİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ: CEP TELEFONU ÖRNEĞİ
E Armağan, G Akel
Global Business Research Congress (GBRC), May 24-25, 2017, Istanbul, Turkey …, 2017
2*2017
THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON TURKISH UNIVERSITY STUDENTS’ATTITUDES TOWARD ONLINE ADVERTISING AND THEIR BEHAVIOURAL RESPONSE
E Armagan, BB Oymak
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES 5 (1), 92-105, 2013
22013
Uluslararası Pazarlama Kararlarında Tutundurma Faaliyetlerinin Önemi
EA ARMAĞAN
Pazarlama Dünyası Dergisi, 43-44, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20