Principais publicações
O índice h5 é o indexador h dos artigos publicados nos últimos cinco anos passados. Trata-se do maior número h de uma publicação, em que h artigos publicados de 2017 a 2021 tenham sido citados no mínimo h vezes cada.ocultar
A mediana h5 de uma publicação consiste na média de citações para os artigos que compõem seu índice h5.ocultar
PublicaçãoÍndice h5Mediana h5
1.Інформаційні технології і засоби навчання2328
2.Молодий вчений1923
3.Економіка та держава1824
4.Інвестиції: практика та досвід1624
5.Економіка АПК1620
6.Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство1620
7.Бізнес Інформ1420
8.Міжнародний науковий журнал Інтернаука1420
9.Проблеми економіки1420
10.Підприємництво, господарство і право1420
11.Вісник економіки транспорту і промисловості1417
12.Економіка України1319
13.Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації1317
14.Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент1317
15.Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики1315
16.Сучасні інформаційні системи1229
17.Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії1218
18.Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць1218
19.Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв1216
20.Електронне наукове фахове видання 'Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету'1216
21.Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 'Економічні науки»'1216
22.Єдиноборства1215
23.Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні науки1215
24.Причорноморські економічні студії1215
25.Modern Economics1214
26.Науковий журнал «Інженерія природокористування»1135
27.Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України1122
28.Проблеми системного підходу в економіці1120
29.Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України1119
30.Вісник Київського національного торговельно-економічного університету1117
31.Український педагогічний журнал1117
32.Економічний аналіз1116
33.Економічний вісник Донбасу1116
34.Освітологічний дискурс1116
35.Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів1115
36.Облік і фінанси1115
37.Агросвіт1114
38.Запорізький медичний журнал1114
39.Науковий вісник НЛТУ України1114
40.Системи обробки інформації1114
41.Спортивний вісник Придніпров'я1114
42.Форум права1114
43.Ефективна економіка1113
44.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)1113
45.Фізико-математична освіта1113
46.Інформація і право1111
47.Проблеми законності1019
48.Фінансовий простір1018
49.Молодь і ринок1016
50.Актуальні проблеми економіки1015
51.Спортивні ігри1015
52.Інтелект XXI1014
53.Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки1014
54.Демографія та соціальна економіка1014
55.Актуальні проблеми психології1013
56.Вісник Економіки1013
57.Вісник економічної науки України/Вестник экономической науки Украины1013
58.Економіка і організація управління1013
59.Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»1013
60.Право України1013
61.Технiчна електродинамiка1013
62.Skhid1012
63.Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії1012
64.Управління розвитком складних систем1012
65.Экономика промышленности1012
66.Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ1012
67.Економічний простір1011
68.Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»916
69.Український вісник психоневрології916
70.Актуальні проблеми державного управління915
71.Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки915
72.ScienceRise: Pedagogical Education914
73.Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право914
74.Маркетинг і цифрові технології914
75.Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка914
76.Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка913
77.Наукові записки. Серія: Педагогічні науки913
78.Проблемы пожарной безопасности913
79.Вісник НАН України912
80.Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія:" Педагогічні науки912
81.Економіка. Менеджмент. Бізнес912
82.Економічний форум912
83.Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки912
84.Здоровье женщины912
85.Наукові вісті НТУУ КПІ912
86.Наукові праці Національного університету харчових технологій912
87.Право і Безпека912
88.Світ фінансів912
89.Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія911
90.Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка911
91.Державне управління та місцеве самоврядування911
92.Державне управління: удосконалення та розвиток911
93.Ефективність державного управління911
94.Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ911
95.Фінанси України911
96.Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління910
97.Університетські наукові записки910
98.ScienceRise818
99.Λόгoσ. Мистецтво наукової думки818
100.Матеріали конференцій МЦНД818
As contagens de datas e citações são aproximadas e são determinadas automaticamente por um programa de computador.